Asset management volgens NEN 2767 met IBM Maximo

Conditiemeting volgens NEN 2767 met IBM MaximoZoveel mensen, zoveel meningen. Dat geldt ook voor de inspectie en het onderhoud van infrastructuur. Om de conditie van infrastructuur assets toch zo objectief mogelijk vast te stellen, is er NEN 2767. Met de resultaten van een NEN 2767 conditiemeting in IBM Maximo bent u in staat onderhoudswerkzaamheden beter te plannen en te budgetteren. Hoe gaat dat in z’n werk?

NEN 2767 komt oorspronkelijk uit de bouwwereld, maar is tegenwoordig ook een bekende norm voor conditiemeting in de infrastructuursector. Deze norm helpt u visuele inspecties aan beheerobjecten binnen een infrastructuur volgens een gestandaardiseerde methode uit te voeren. Aan de hand van een vaste hiërarchie en een standaardlijst met de meest voorkomende gebreken kijkt u naar de conditie van een asset. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gebruikte materiaalsoorten, zoals hout, metaal of kunststof. Een beheerobject kan bijvoorbeeld een kanaal zijn. Dit object bestaat uit elementen, bijvoorbeeld een vaarwegmarkering. Zo’n element omvat op zijn beurt weer een aantal bouwdelen, zoals bakens, sectorlichten of sluizen. Met NEN 2767 brengt u de conditie van een beheerobject tot op een vooraf bepaald niveau in kaart. De gebrekenlijst dient daarbij als leidraad. Per gebrek stelt u vast wat de ernst, omvang en intensiteit zijn.

Gefundeerde onderhoudskeuzes op basis van NEN 2767 conditiemeting

Met een conditiemeting op basis van NEN 2767 komt u tot een zo objectief mogelijk beeld van de staat waarin een asset verkeert. Het kan zijn dat uw bedrijf verplicht is volgens NEN 2767 te werken, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever dit van u verlangt. Maar ook als dat niet het geval is, loont het de moeite om deze norm toe te passen. Want door de conditie van beheerobjecten altijd op dezelfde manier te meten, ziet u beter hoe de conditie van een asset zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Dat biedt u meer inzicht in uw onderhoudsbehoefte, ook op de langere termijn. U bent in staat een goed gefundeerd meerjarenonderhoudsplan op te stellen en de juiste budgetkeuzes te maken. Naar welk beheerobject gaan uw investeringen? Wat moet er wanneer gebeuren? En gaat u voor onderhoud of vervanging? Doordat u dezelfde methode hanteert voor verschillende beheerobjecten, bijvoorbeeld twee uiteenlopende tunnels, kunt u betere vergelijkingen maken. Ook als u een aanbesteding hebt gewonnen en het beheer van een asset overneemt van een andere partij, is het handig om NEN 2767 toe te passen. Zo komt u tot een onafhankelijke nulmeting.

Inrichting passende IBM Maximo-oplossing

Gebruikt u IBM Maximo al voor uw asset management en wilt u volgens NEN 2767 gaan werken? Of wilt u een heel nieuw asset management systeem dat deze norm als uitgangspunt heeft? Gemba helpt u hierbij. We kijken samen met u naar uw beheerobjecten, de hiërarchie daarvan en op welk niveau conditiemetingen nodig zijn. Op basis daarvan passen we uw bestaande IBM Maximo-systeem aan of richten we een nieuwe oplossing voor u in. Daarbij kunt u ook denken aan de uitbreiding met een mobiele toepassing, waarmee uw inspectiemonteurs de resultaten van een inspectie eenvoudig ter plekke in een tablet zetten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over NEN 2767 en hoe Gemba u helpt de gegevens van conditiemetingen vast te leggen in IBM Maximo? Neem contact op met Gerben ter Horst via +31 (0)6 145 72 119 of g.terhorst@gemba.nl.