Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Wilt u ook graag de controle over uw resources volledig in de hand hebben? IBM Maximo helpt u. Met dit Lifecycle Management pakket van IBM houdt u namelijk continu zicht op uw activa en werkprocessen. Op deze manier bent u perfect in staat om de controle over uw operationele workmanagement processen te voeren. Om u volledig van dienst te zijn, heeft u de mogelijkheid IBM Maximo uit te breiden. Met de IBM Maximo scheduler heeft u een add-on die specifiek invulling geeft aan planningsproblematiek. IBM Maximo bestaat uit een zestal managementmodules, te weten:

IBM Maximo modules

Enterprise Asset Management (EAM) maakt beheer mogelijk van bedrijfsactiva, kapitaalgoederen voor afdelingen, business units, locaties en faciliteiten. Enterprise Asset Management geeft u overzicht en controle van de complete operatie, wat zich vertaalt in een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.

Met een Work management systeem stroomlijnt u uw werkvoorbereiding, planning, routering en werkorder afronding. U kunt met Work Management uw werk organiseren op basis van prioriteit, middelen en assets. Mobiele werknemers moeten meer in het veld kunnen doen, van het aflezen van meters om waarden elektronisch vast te kunnen leggen tot het gebruik van handtekeningen, streepjescodes en rfid mogelijkheden voor asset tracking en management. De juiste combinatie van functies leid hierbij tot meer productiviteit.

Integrated Service Management (ISM) is toepasbaar op complexe bedrijfsvoeringen. Het gaat bij ISM om het effectief en efficiënt beheren en beheersen van de IT dienstverlening als onderdeel van de bedrijfsprocessen. Centraal staat de gedachte dat IT actief bijdraagt aan de toegevoegde waarde van een bedrijf en niet alleen een kostenpost vormt.

Met Contract Management beheert u al uw contracten volledig geïntegreerd met uw werk management, inkoop en voorraad processen. Maak gebruik van ondersteuning voor inkoop-, lease-, huur-, garantie-, tarief-, en raamcontracten. Hierdoor bent u in staat uw materiaal behoeften effectief en efficiënt in te vullen.

Inventory management helpt u beter te plannen en zorgt ervoor dat u een betere balans tussen onderhoud en operaties vindt. Dit helpt u de beschikbaarheid van uw assets te verhogen en de voorraadkosten te verlagen. Plan uw voorraadbehoefte om de vraag vanuit onderhoud goed te kunnen beantwoorden, zorg ervoor dat de juiste onderdelen op de juiste plaats zijn op het moment dat ze nodig zijn.

Met Procurement Management verlaagt u de kosten van uw inkoop  met minder risico. Met Inkoopmanagement van IBM Maximo kunnen bedrijven hun supply chains verbeteren op basis van best practices. U krijgt de beschikking hebben over processen voor risico bewaking, contract compliance, financiële planning, budgettering, voorraad en service management. Een veilige en naadloze business-to-business integratie is hierbij essentieel.

Breng uw Asset Management op het volgende niveau met oplossingen gebouwd op de basis van IBM Maximo.

Met Asset Health Insights kunt u IoT data gebruiken om voorwaarts te gaan naar een echt op conditie gebaseerd onderhoudsmodel. Maximo Scheduler Plus gebruikt real-time weer data en middelen om complexe projecten te managen, om een intelligent planning platform te maken wat direct integreert met IBM Maximo. Kom bij ons kijken naar deze mogelijkheden zodat ook u het meeste uit IBM Maximo haalt.

Tezamen zorgen deze modules voor een goedlopend proces rondom al uw activa.

IBM Maximo: Asset Lifecycle Management

IBM Maximo geeft inzicht in uw voorraden en zorgt voor de juiste distributie, zodat elk onderdeel op het juiste moment op de juiste plaats is. Daarnaast houdt u in het lifecycle management pakket de korte- en langetermijnplanning in de gaten, zodat u niet meer voor verrassingen komt te staan. Een aantal voordelen van IBM Maximo:

U heeft altijd up-to-date inzicht in uw voorraden en weet waar wanneer welk onderdeel nodig is.

Als een stap in uw bedrijfsproces afwijkt van de planning wordt u hier direct op geattendeerd zodat u maatregelen kunt nemen.

IBM Maximo is mobiel waardoor uw medewerkers altijd op elke plek inzicht hebben in de voortgang van een order.

Download whitepaper

Met hoeveel procent kan de productiviteit binnen uw organisatie verhoogd worden? Lees het in onze IBM Maximo whitepaper.


Aansluiten bij 10.000 IBM Maximo klanten

IBM is met IBM Maximo wereldwijd één van de grootste spelers op het gebied van Lifecycle Management. We zijn trotse Gold Partner van IBM. Wilt u ook ervaren hoe het is om uw bedrijfsprocessen volledig onder controle te hebben, neem dan contact op met de specialisten van Gemba. Met bijna twee decennia ervaring in verschillende branches weten wij wat er bij een professionele onderneming komt kijken. Wij leveren een klantspecifieke inrichting op basis van out-of-the-box software.

Neem contact op