Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Software Deployment

Nieuwe bedrijfssoftware zorgeloos laten functioneren staat hoog op de wensenlijst van elk managementteam. Dankzij een vernieuwende service kan software implementatie veel gerichter worden uitgevoerd. Traditioneel vindt de implementatie van software plaats na de ontwerpfase en voor de evaluatiefase. Vanwege het feit dat software vaak niet meer opnieuw wordt geprogrammeerd is implementatie breder geworden, de ontwikkelingen gaan nu meer naar software deployment toe. Dit omhelst onder andere het installeren, testen en configureren van software. Met de implementation service van Gemba bieden wij een gestructureerde manier om de implementatie van software in uw organisatie te volbrengen. Het voordeel van deze service is dat het proces van tevoren wordt aangepast op de organisatie. Daarnaast zorgt de gecontroleerde werkwijze voor een efficiënte implementatie waardoor tijd en geld wordt bespaard.

Gemba implementatie methode

Binnen de implementation service gebruikt Gemba een eigen methode, die door praktische toepassing zijn effectiviteit heeft bewezen. De methode bestaat uit de volgende vier stappen:

Requirementsfase: Adviesfase waarin de vereisten van de klant uiteindelijk leiden tot een functioneel ontwerp

Planningsfase: Na goedkeuring van het functioneel ontwerp wordt een volledige planning opgezet. Deze planning geeft inzicht in het aantal werknemers en wanneer deze worden ingezet. Ook de momenten dat inzet van de klant wordt verwacht staan in de planning.

Uitvoeringsfase: Nadat de planning is geaccepteerd beginnen wij aan de daadwerkelijke uitvoering. Vanzelfsprekend krijgt de klant tijdens deze fase regelmatig updates over de gang van zaken

Acceptatiefase: Nadat de technische implementatie is afgerond moet de klant de werkzaamheden accepteren. Dit gebeurt formeel door het tekenen van een acceptatiedocument