Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Periodiek (jaarlijks of meerdere keren per jaar) vindt de controle op kathodische bescherming plaats aan ondergrondse leidingen. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de mate van bescherming tegen corrosie van de leidingen.
Het proces van deze periodieke controle is een arbeidsintensief proces, is er een hoge mate van foutgevoeligheid en zijn de metingen niet frequent genoeg om bij calamiteiten direct actie te kunnen ondernemen.

Een sensor die in elke KB-meetpaal geplaatst kan worden en zijn data vrijwel direct naar een platform kan sturen waar analyse uitgevoerd kan worden en indien nodig alarmering kan plaats vinden zou uitkomst bieden.

 

Low Power Wide Area Networks (LPWAN)

Door gebruik te maken van het zogenaamde Low Power Wide Area Networks (LPWAN) en een sensor die 5 tot 10 jaar meegaat heeft Gemba hiervoor de oplossing.

Deze sensor kan kosten effectief geplaatst worden in de KB-palen en zal gedurende 5 tot 10 jaar (bij één a twee metingen per dag) periodiek de meetgegevens sturen. Bovendien is de sensor in staat bij calamiteiten, zoals extreme waarde veranderingen of omval detectie van een meetpaal een signaal sturen, waardoor tracé beheerders direct in actie kunnen komen en zo de veroorzaker mogelijk sneller te achterhalen is.

Neem contact op met onze experts en bespreek de implementatie van Kathodische bescherming.