Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Kostenbesparing en efficiëntie met IoT bij Pipeline Control

Over Pipeline Control

Door heel Nederland liggen kilometers ondergrondse leidingen. Deze dienen regelmatig te worden gecontroleerd en onderhouden. Deze tijdrovende controle behoort mogelijk zeer binnenkort tot de verleden tijd dankzij Internet of Things (IoT).

Pipeline Control is een van de eerste die IoT gaat gebruiken voor het beheren van leidingen. Pipeline Control beheert onder andere een netwerk van pijpleidingen tussen Europoort en Amsterdam aangelegd in de jaren ’70 voor het transport van olie.

Tegenwoordig worden deze leidingen gebruikt voor het transport van CO2 voor de Nederlandse agrarische sector, de CO2 is een restproduct geproduceerd door bedrijven in de Europoort. Tuinders gebruiken de CO2 om het gewas sneller te laten groeien.

De stalen leidingen in Nederlandse natte grond vereisen veel onderhoud en controle. Een van de belangrijkste controles is de zogenaamde kathodische bescherming: een chemisch proces om corrosie te voorkomen. Hiervoor wordt bij elk meetpaaltje 2 keer per jaar ter plaatse de spanning gecontroleerd, de uitkomsten hiervan geven een indicatie over de mate van corrosie van de leiding. Nu is het dus mogelijk om de controle ter plaatse te vervangen door controle op afstand met IoT.

Uitdaging: efficiënte controle van honderden meetpunten

Pipeline Control is al sinds 2005 klant van Gemba. IoT wordt nu door Gemba geïmplementeerd om controle op afstand mogelijk te maken. In plaats van honderden autoritten per jaar naar alle uithoeken van het land, geeft een sensor automatisch door wanneer onderhoud nodig is.

Er is een verbinding met elke sensor waardoor je vanachter de computer op elk gewenst moment de huidige waarde kan opvragen. Op deze manier wordt niet alleen de controle ter plaatse overbodig; ook wordt onnodige vervanging of onderhoud voorkomen door de data op de juiste manier te analyseren.

Aanpak: innovatie en een gedegen implementatie

De ontwikkelingen op het gebied van IoT zijn de laatste tijd snel gegaan. IoT bestond al langer, maar recent zijn het benodigde netwerk en kwalitatieve sensoren beschikbaar gekomen om in Nederland daadwerkelijk gebruik te maken van IoT op industriële schaal.

De sensoren die Gemba gebruikt worden zelfs in Friesland gemaakt. Stefan Hoffmans, accountmanager bij Gemba legt uit waarom er voor producten van Nederlandse bodem is gekozen.

"Kwaliteit is belangrijk en met Nederlandse producten kunnen we dat beter waarborgen dan bijvoorbeeld met goedkopere buitenlandse sensoren. Daarnaast vallen de kosten erg mee als er in bulk wordt besteld."

Stefan Hoffmanns, accountmanager bij Gemba

De initiële aanschafkosten hangen af van het aantal sensoren en de grootte van het netwerk. Daarna zijn de maandelijkse kosten voor het in stand houden beperkt. Het versturen van data kost een paar euro per jaar per sensor. Het in stand houden van het platform paar honderd euro per maand en een sensor gaat 5 tot 10 jaar mee.

Gemba werkt standaard met een proof of concept: de implementatie wordt eerst op kleine schaal getest. In dit geval worden eerst een vijftal sensoren ingezet en uitvoerig getest. Daarna kan de klant aan de hand van de verkregen informatie besluiten om door te gaan of niet. Het gehele implementatietraject duurt ongeveer 6 maanden inclusief proof of concept en volledige implementatie.

Resultaat: kostenbesparing op de middellange termijn

Het IoT-systeem geeft niet alleen aan als er iets mis is, maar maakt ook automatisch een werkorder voor onderhoud aan in het Asset Management systeem IBM Maximo. Er is zoveel mogelijk geautomatiseerd wat verder tijd bespaart.

Maar het grootste voordeel van IoT is natuurlijk de kostenbesparing op de middellange termijn, licht Stefan toe. “In het oude systeem kon het zijn dat een pijpleiding al 5 maanden aan onderhoud toe is voordat het werd opgemerkt met alle risico’s van dien. Aan de andere kant komt onnodige vervanging ook voor, dus het periodiek vervangen van leidingen en onderdelen zonder dat ze daadwerkelijk kapot zijn.

Het derde scenario waarbij IoT geld uitspaart, is schade door derden. Het komt voor dat een graafmachine een leiding raakt of een meetpaaltje omver rijdt. Tegen de tijd dat dat werd opgemerkt was de veroorzaker al lang vertrokken en kon er dus geen de schade worden verhaald. Al deze onnodige kosten worden voorkomen dankzij real time informatie met IoT.”

Verdere informatie

Neem vrijblijvend contact op met Gemba voor vragen over IoT-implementatie ter besparing van tijd en kosten. Gemba implementeert IoT gekoppeld aan IBM Maximo en overige softwarepakketten. Neem nu contact op en leg uw casus voor!

Lees ook meer over de kathodische bescherming in onze IoT sectie!

Dit is het eerste artikel in een reeks over deze oplossing aan de hand van IoT. In volgende artikelen komen de sensoren, de techniek en het softwareplatform van een geslaagd IoT project aan bod.