Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Gemba is samen met haar partners continu bezig met innovatie, trendwatching en nieuwe technologieën. Daarom weten wij als geen ander wat er speelt, wat een idee aan toegevoegde waarde kan bieden en hoe we IoT-conceptontwikkeling moeten initiëren. Op basis van een inspirerende visie of nieuwe technologie gaan wij direct brainstormen om nieuwe IoT-initiatieven samen met u uit te werken. Bij Gemba stopt het niet bij een mooi plaatje. We maken het concept namelijk direct tastbaar met een Proof of Concept, waardoor het ook tot leven komt aan tafel bij de stakeholders en de voordelen duidelijk worden.

Voor het uitvoeren van onze Internet of Things POC’s maken wij gebruik van een standaard werkwijze, welke ons in staat stelt snel inzicht te krijgen in de resultaten van de POC. Deze aanpak is gebaseerd op onze Agile werkwijze. Bij deze Agile werkwijze wordt de klant nauw betrokken bij de realisatie en uitvoering van de POC. Het doel van de POC is de oplossing uitvoerig te testen en te controleren of de oplossing voldoet aan de opgestelde criteria. Het gaat om het toetsen van de functionaliteit van de oplossing en niet om de inrichting.

Tijdens deze startup fase wordt het definitieve onderwerp/scope gedefinieerd van de POC. Ook wordt de Business Case in concept vastgesteld, wat de basis vormt voor een go-no-go besluit voor de uitvoering van de POC. Het geheel wordt gepresenteerd aan de klant.

Na goedkeuring beginnen we, ter voorbereiding van de uitvoering, met het opzetten van de POC omgeving waarbinnen deze uitgevoerd kan worden. Er wordt met de klant, zowel functioneel als technisch (IT), afgestemd hoe we de omgeving inrichten, wat er aan de zijde van de klant verwacht wordt en wat Gemba inricht/gebruikt voor de uitvoering van de POC. Ook worden eventuele materialen/sensoren aangeschaft. Op basis van levertijden wordt de resterende planning vastgelegd.

Na het bespreken van de resultaten van de voorbereiding en de laatste afstemming hierop, wordt begonnen met het bouwen/inrichten van de oplossing zelf. Sensoren worden gekoppeld aan de ingerichte omgeving, mobiele applicaties (apps) worden gebouwd, dashboards worden ingericht en logica wordt geconfigureerd. Alles natuurlijk binnen de afgesproken scope. Het doel van een POC is niet een productie gerede oplossing maar een oplossing die de werking van het principe bevestigt en ons in staat stelt om de Business Case af te ronden.

Eindelijk is het zover. We kunnen beginnen met het opstarten en gebruiken van de oplossing. Voor de afgesproken tijd wordt gebruik gemaakt van de oplossing. De ene keer is dat vooral het verzamelen van data, de andere keer heeft het veel meer met de interactie tussen apps/dashboards/logica, de processen en medewerkers van de klant te maken. In beide gevallen zal er regelmatig afstemming zijn over hoe de zaken lopen en waar eventuele bijsturing nodig is. Binnen het uitvoeren van een POC vinden we flexibiliteit belangrijk om tot een optimaal resultaat te komen.

Na analyse van de resultaten van de POC wordt hier een evaluatie van opgesteld. Tevens wordt de Business Case afgerond op basis van de verzamelde data en de uitgevoerde POC. De klant krijgt de ruimte om dit ook intern te bespreken, waarna besproken wordt hoe we nu verder gaan. Is de POC een succes en biedt de Business Case ruimte om de oplossing uit te rollen of zijn de resultaten niet dusdanig dat dit zinvol is?