Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Mobiel werken met IBM Maximo

Kijk hier wat WSHD er van vindt

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Dit vergt optimaal beheer van veel verschillende soorten objecten en een optimale balans tussen prestaties en kosten. Dat doet het waterschap met IBM Maximo, gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem, een mobiele app en business intelligence. Daarmee kan WSHD risico’s bepalen, planmatig en proactief werken, en middelen zo kostenefficiënt en effectief mogelijk inzetten – in lijn met de strategische doelstellingen bovendien.

Waterschap Hollandse Delta is bezig met een transitie om het nieuwe werken te introduceren. Daarnaast bestond de wens om de monteur onderweg efficiënter te laten werken. Dit leidde ertoe dat men ging kijken naar een oplossing om dit te ondersteunen.

Bekijk hier wat WSHD er van vindt:

Uitdaging

Registreer en rapporteer alle werkzaamheden die onderweg door de medewerker worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de medewerker alle hiervoor benodigde informatie real-time tot zijn beschikking heeft.

De medewerkers zien op hun mobiele telefoon welke objecten zij moeten inspecteren. Zij kunnen ook foto’s maken van de situatie, als er bijvoorbeeld schade is. Er gaat dan een melding met gps-locatie naar Maximo, zodat de werkvoorbereider onmiddellijk kan bepalen wat er aan de hand is en direct de werkorder voor de herstelwerkzaamheden naar de (externe) uitvoerder of medewerker uit kan zetten.

Realisatie

Het waterschap moest hiervoor een systeem en een implementatie partner selecteren. Hiertoe werd een voor-selectie van oplossingen gedaan. Twee hiervan werden in een Proof of Concept verder uitgewerkt. Dit resulteerde in een keuze voor de oplossing IBM Maximo Anywhere en Gemba Service als de implementatie Partner. Gemba kende de organisatie al goed en wist zowel kwalitatief als kwantitatief het beste voorstel te doen. Voor de implementatie werd een zeer ambitieuze planning van 3 maanden aangehouden. 3 maanden om het systeem te plaatsen, de definitieve inrichting te bepalen, in te richten, medewerkers te trainen en Live te gaan met een kleine 100 gebruikers.

Mobiel werken

"Bij de verschillende aanbestedingen is Gemba er steeds als beste partij uitgekomen. Dat heeft niet met alleen prijs te maken, maar ook met kwaliteit van werken."

Bas Derene, Functioneel Beheerder/Maintenance Engineer

Resultaat

De medewerkers van Waterschap Hollandse Delta beschikken nu over een digitale werkomgeving waarbij ze alles bij de hand hebben wat ze nodig hebben. Men hoeft niet meer na te denken waar de informatie staat.
In 3 maanden tijd ontwikkelde Gemba  een Applicatie die volledig voldoet aan de eisen die men stelde en die de snelheid en efficiëntie van het mobiel werken in het onderhouds- en storingsproces ondersteunt.