Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

De projectmanagement methodes

Elk bedrijf is anders, en dat weet Gemba als geen ander. In de afgelopen 20 jaar heeft Gemba drie projectmethodes gebruikt die zich in de praktijk bewezen hebben. Bij elk van de methodes wordt tijdens de verkenningsfase (offerte-fase) samen met u gekomen tot de methode die het beste past bij uw behoeften, doelstellingen en bedrijfscultuur.

De drie projectmethodes zijn:
Watervalmethode
Agile methode
Gemba Hybride

De Watervalmethode

De doelstelling van de Watervalmethode is de volledige ontzorging van de klant. Wij nemen de uitvoering van het project van A tot Z over. Enkel bij de ontwerpfase aan het begin, en de testfase aan het eind is input vereist van de klant.

Het proces gaat van start met een kick-off sessie. Hier leggen wij haarfijn uit wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij van plan zijn het hele project aan te pakken. Tevens wordt duidelijk besproken wat er tijdens het gehele proces verwacht wordt en van wie.

De volgende fase is de ontwerpfase, waarin wij een design-document opstellen waarin staat hoe wij de infrastructuur en de software gaan inrichten. Het document wordt na de ontwerpfase voorgelegd aan de klant, die het aftekent. Hierop volgt de implementatie- en testfase. Bij succesvolle afronding, gaat het project live.

Watervalmethode Gemba

De voordelen op een rij:

 • Volledige ontzorging
 • Ideaal voor organisaties die weinig resources ter beschikking hebben
 • Een volledig overzicht over het vereiste budget bij aanvang van het project
 • U wordt altijd op de hoogte gehouden door middel van periodieke voortgangsrapportages

De Agile methode

De moderne Agile methode is een aanpak waarbij betrokkenheid én inspelen op voortschrijdende inzichten en oplossingen een centrale rol spelen. Deze methode vergt meer tijd van de klant, met name door het leveren van onder andere een product owner, en verhoogt hiermee de betrokkenheid bij elk aspect van het proces.

De Agile methode start met een inventarisatie sessie. Hierbij ligt de focus op het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de klant (backlog). Vervolgens wordt in volgende fases (sprints) in overleg met elkaar bepaald welke wensen en behoeften op dat moment worden geïmplementeerd. Klant en Gemba zitten gezamenlijk in het projectteam, wat zich vervolgens bezig gaat houden met de configuratie van de software. Binnen dit team houdt de klant zich meestal bezig met het procesmatige gedeelte en Gemba met het functioneel-inhoudelijke gedeelte.

Uitgangspunt is hierbij, dat er na elke sprint een product staat, wat ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Dit herhaalt zich, totdat de klant vindt dat het product voldoende voldoet aan de in het begin gestelde wensen en behoeften.

Agilemethode Gemba

De voordelen op een rij:

 • Grote betrokkenheid van de klant bij besluitvorming
 • De Agile methode maakt het mogelijk tussentijds in te spelen op evoluerende inzichten en vereisten
 • U wordt altijd op de hoogte gehouden door middel van daily stand-ups en sprint reviews.

De Gemba Hybride

De Gemba Hybride projectmethode combineert het beste van beide werelden en staat voor ‘betrokkenheid wanneer het moet, ontzorging wanneer het kan’. De hybride aanpak leent daarbij van de verschillende aspecten van de twee eerder beschreven methodes. Zo worden ontzorging en betrokkenheid gecombineerd tot een effectieve aanpak.

Fases zoals de installatie van de infrastructuur en de software worden door Gemba uitgevoerd met minimaal benodigde ondersteuning van de klant. Fases, zoals configuratie van de software, worden juist in nauwe samenwerking met de klant uitgevoerd via iteraties. Een iteratie bestaat hierbij uit een korte workshop van de klant, waarin wensen en behoeften voor het specifieke onderwerp kenbaar worden gemaakt, vervolgens een initiële inrichting door Gemba, een validatie door de klant met hierbij ruimte voor voortschrijdend inzicht en wordt afgesloten met een afronding van de betreffende iteratie. Hierop volgen de test- en acceptatiefase en de go-live.

Gemba hybride methode

De voordelen op een rij:

 • Betrokkenheid waar nodig, ontzorging waar het kan
 • Flexibel projectmanagement toegespitst op de behoeften van uw business
 • U wordt altijd op de hoogte gehouden door middel van periodieke voortgangsrapportages
 • Bewaking is mogelijk op vastgezette budgetten

Waarom Gemba?

Met ruim 20 jaar ervaring met een verscheidenheid van businesses is Gemba dé specialist op het gebied van asset- en onderhoudsmanagement. Als grootste IBM Maximo-implementator van Nederland zijn wij bovendien als geen ander in staat uw behoeften in realiteit om te zetten, met lagere kosten en meer rendement als resultaat.

Wilt u graag meer weten over onze project management service en de projectmethode die aansluit bij uw business? Neem dan direct contact met ons op voor meer informatie, wij helpen u graag verder.