Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Als iets een ‘hot topic’ is, is dat het Internet of Things (IoT) wel. Door apparaten te koppelen aan sensoren, software en een netwerkverbinding, kunt u als bedrijf zeer interessante data verkrijgen. Hiermee opent IoT de deuren naar bijvoorbeeld een betere klantbeleving, lagere kosten, hogere omzet en efficiëntere bedrijfs processen.

Hoewel IoT nu vaak nog gezien wordt als iets wat vooral door hightech logistieke bedrijven wordt toegepast, is de verwachting dat verreweg de meeste bedrijven en organisaties in de nabije toekomst gebruik gaan maken van IoT data.

Wilt u met uw bedrijf al een start maken met deze interessante nieuwe technologie? Begin dan altijd met het ontwikkelen van een goede IoT strategie. Op die manier zorgt u dat uw IoT oplossing niet alleen succesvol, maar ook futureproof is.

1. Creëer een IoT framework

Om het Internet of Things een goede kans van slagen te geven, zal er draagvlak gecreëerd moeten worden binnen alle lagen van de organisatie. Door het aanstellen van een business owner voor het IoT project, is er een duidelijk aanspreekpunt en wordt het project direct vanaf het begin op de agenda gezet. Het krijgt een plek binnen de organisatie, en iedereen wordt er bij betrokken en zich bewust van het belang ervan.

2. Inventariseer de IoT mogelijkheden

Het implementeren van IoT heeft alleen zin wanneer deze ook werkelijk iets oplevert voor de organisatie of de klant. Een goed inzicht in de bestaande bedrijfs processen en dienstverlening is daarom een belangrijke stap binnen het ontwikkelen van een IoT strategie. Zorg dus voor een goede relatie en communicatie tussen de IoT initiatiefnemers en de mensen binnen de verschillende afdelingen. Zij staan vaak het dichtst bij de processen, producten en klanten, en kennen de knelpunten. De mogelijkheden voor het toepassen van IoT kunnen zo nog beter in kaart worden gebracht.

3. Selecteer en onderzoek de beste kansen

Zodra de mogelijkheden voor het toepassen van IoT helder zijn, is het zaak te onderzoeken in hoeverre deze ook werkelijk bijdragen aan bijvoorbeeld kosten-efficiëntie of omzetverhoging. Hiervoor is niet alleen goed inzicht van de bedrijfsprocessen vereist, maar ook specifieke kennis van de mogelijkheden van IoT. Zeker in deze fase kan het dus slim zijn om een IoT deskundige bij uw project te betrekken. Bedenk dat alle mogelijkheden voor het Internet of Things niet allemaal ineens uitgevoerd hoeven worden. Zeker voor kleinere bedrijven kan het slim zijn om IoT gefaseerd te implementeren.

4. … en ‘Think outside the box’

Binnen sommige organisaties weet men precies hoe hun producten en processen in elkaar steken en wat hun klanten graag willen. Maar om tot nóg betere en futureproof IoT oplossingen te komen, is het ook belangrijk om eens vanuit een ander en fris perspectief naar de bestaande processen te kunnen kijken. Het optimaliseren van bestaande processen is natuurlijk al een hele stap in de goede richting. Maar nóg interessanter wordt het wanneer u met het toepassen van het Internet of Things ook nieuwe business opportunities mogelijk maakt. Dat vereist een ‘out of the box’ manier van denken waar bijvoorbeeld Gemba als IoT deskundige, u perfect bij van dienst kan zijn.

Gemba als Full Service IoT aanbieder

De mogelijkheden van het Internet of Things zijn eindeloos.
Bij Gemba weten we precies wat er mogelijk is en kijken we graag samen met u waar de kansen liggen voor uw organisatie.

We kunnen ondersteunen bij elke fase van uw IoT project; van het ontwikkelen van een IoT strategie, tot het daadwerkelijk implementeren en analyseren van uw IoT oplossing(en).

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.
Bel ons op 020 482 2929 of mail naar info@gemba.nl

Meer weten over IoT?

In totaal zijn de volgende 4 deelgebieden belangrijk voor het succesvol implementeren van een IoT oplossing:

 

4areasiottranspshort

We vertellen u er graag meer over! Of lees er meer in: