Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

IoT Ecosysteem, Klanten en Processen

Zodra er een duidelijke IoT strategie is gedefinieerd, kunnen de bouwstenen van de IoT toepassing in kaart worden gebracht. Zo zal er een optimale technische infrastructuur ingericht moeten worden en ook de beveiliging moet goed onder de loep worden genomen.

Een andere belangrijke bouwsteen is het IoT ecosysteem.

Wat is een IoT ecosysteem?

Een succesvolle implementatie van Internet of Things valt of staat met het goed inrichten van het IoT ecosysteem. In dit ecosysteem komt de techniek, de processen, de organisatie, de leveranciers en de klanten/gebruikers samen die IoT mogelijk maken. Bij elkaar genomen zijn dat heel wat onderdelen die naadloos met elkaar moeten communiceren en samenwerken om de vastgestelde doelstellingen mogelijk te maken. Bouw het IoT ecosysteem daarom zorgvuldig en stap voor stap op.

Hoe wordt een IoT ecosysteem opgebouwd?

Door goed naar de doelstellingen van het IoT project te kijken, wordt duidelijk welke onderdelen er nodig zijn voor het ecosysteem. De meeste bedrijven hebben al een bestaand ecosysteem met interne onderdelen en relaties, en samenwerkingen met externe partners. Hiermee kan vaak al een groot gedeelte van het IoT ecosysteem ingevuld worden en hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Interne onderdelen

Een goede eerste stap is te kijken naar de kracht van de interne onderdelen binnen het bestaande ecosysteem, bijvoorbeeld de huidige afdelingen en de processen die er zijn. Kunnen deze de doelstellingen van de IoT toepassing ondersteunen en zijn ze voldoende futureproof?

Bestaande relaties met externe partijen

Dan zijn er ook de bestaande relaties met externe partijen. Denk bijvoorbeeld aan de netwerkproviders, hardware leveranciers en gebouwautomatiseerders waar het bedrijf gebruik van maakt. Ga eerst in gesprek met deze leveranciers en onderzoek of zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de gewenste IoT oplossing. Zo kunnen kosten en tijd worden bespaard. Omdat deze leveranciers ook weer hun eigen ecosysteem hebben, kunnen er bovendien nieuwe IoT mogelijkheden naar voren komen.

Betrekken externe partijen

Natuurlijk kan de conclusie ook zijn dat er nieuwe relaties of partners aangetrokken moeten worden om IoT mogelijk te maken of de mogelijkheden beter te benutten.

Het inschakelen van een specialist is in veel gevallen een slimme investering die zich vrijwel altijd terugverdient.

Klanten en processen

Het succes van een IoT toepassing wordt voor een groot deel bepaald door twee van de belangrijkste onderdelen van het IoT ecosysteem; de processen en de klanten (of eindgebruikers). Pas wanneer er optimalisaties mogelijk zijn voor processen die problemen oplossen, de efficiency verhogen, de klantbeleving beter maken of nieuwe business opportunities mogelijk maken, heeft IoT daadwerkelijk zin.

‘IoT is not about collecting data but to act on data’

Of de doelstellingen van een IoT toepassing daadwerkelijk worden gehaald, wordt duidelijk door dit voortdurend te meten en met de klant of eindgebruiker in gesprek te blijven. Zo kan bruikbare informatie worden verkregen waarmee IoT steeds bijgestuurd of verbeterd kan worden. Hiermee worden de klantbeleving en klantenbinding verhoogd en kunnen er zelfs nieuwe, innovatieve diensten worden ontwikkeld. De IoT specialisten van Gemba kunnen u goed adviseren en ondersteunen bij het opbouwen van een optimaal ecosysteem dat helemaal aangepast is aan de doelstellingen van uw IoT toepassing. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak. Bel ons op 020 482 29 29 of mail naar info@gemba.nl Meer weten over IoT? Een goede IoT oplossing bestaat uit verschillende bouwstenen die elk aandacht verdienen en om een zorgvuldige aanpak vragen.

4areasiottranspshort

Lees er meer over in onze blogs: