Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

SAAone optimaliseert beschikbaarheid van snelweg met IBM Maximo

Lees hoe SAAone dit wist te bereiken

SAAone realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verbreding van het traject A1/A6 Diemen – Almere Havendreef als onderdeel van het programma Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA). SAAone is een bouwconsortium van de bouwbedrijven Boskalis, Hochtief, VolkerWessels en de investeerder DIF. Deze combinatie van bedrijven is verantwoordelijk voor de uitbreiding en het onderhoud van het snelwegtraject A1/A6 Diemen – Almere Havendreef.

Uitdaging

Registreer en rapporteer alle gevolgen van wegwerkzaamheden volgens de voorwaarden van het DBFM-contract en toon vooraf aan dat het systeem volgens de eisen functioneert.

Als uitvoerende partij voor het DBFM-contract had SAAone te maken met twee uitdagingen. Ten eerste moest het bouwconsortium binnen enkele maanden voor de start van de werkzaamheden aantonen dat het vereiste systeem, inclusief de bijbehorende IBM Maximo PMS werkprocessen, conform de eisen functioneerde.

IBM Business Partner Gemba voorzag IBM Maximo van een PMS: een add-on op de standaard IBM Maximo-omgeving. Naast de verificatie van uitgevoerde werkzaamheden biedt deze add-on een aangepaste incidentenregistratie, afgestemd op de eisen uit het contract.

"Een afgesloten rijstrook kost in het ongunstige geval enkele tienduizenden euro’s per kwartier"

Bovendien integreert PMS het bij het contract behorende Voertuig Verlies Uren-model (VVU). Dit model berekent de tijd dat een rijbaan afgesloten is, hoeveel voertuigen daardoor theoretisch volgens het model vertraging oplopen en welke financiële consequenties daaraan verbonden zijn op dit specifieke deel van het snelwegtraject. PMS zorgt ook voor de automatische berekening en onderbouwing van het betaalmechanisme achter kwartaalrapportage.

Compleet systeem

Met het registratie- en rapportagesysteem op basis van IBM Maximo en PMS kan SAAone de veiligheid, kwaliteit, planning en het onderhoud rond wegwerkzaamheden aansturen volgens de eisen van Rijkswaterstaat. Peter Groen (projectleider) licht toe: “Is er bijvoorbeeld een gat in de weg, dan voert de meldkamer de melding in het systeem in. Op dat moment gaat de klok lopen en gaan onze mensen meteen aan de slag. Wanneer de reparatie klaar is, registreren we dat weer in het systeem. PMS berekent de doorlooptijd, de kosten daaraan verbonden en de eventueel bijbehorende financiële consequenties en neemt dit mee in de rapportages.” Met deze add-on van Gemba kan de meldkamer sneller en simpeler incidenten koppelen aan theoretische contractvoorwaarden en -onderdelen, waarna bewaking van de contractonderdelen kan plaatsvinden.