Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Wilt u ook graag de volgende stap maken binnen uw Asset management Processen? Wilt u ook mee ontwikkelen met de Top performers onder bedrijven? Dan is het tijd om eens te kijken naar Business Analytics. Bedrijven zijn nu stappen aan het maken om de beschikbare data in te zetten voor de optimalisatie van hun processen.

In elke industrie, in elk deel van de wereld, vragen managers zich af of ze voldoende waarde halen uit de informatie die ze in allerlei systemen aan het opslaan zijn. Waarom doen we dit, waarom investeren we in het opslaan van informatie? Niet alleen meer de traditionele back-office systemen, maar ook ongestructureerd informatie uit documenten, informatie uit een veelheid van sensoren en productie management systemen zorgen ervoor dat de totale hoeveelheid informatie toeneemt. Om grip te krijgen hierop is een gedegen aanpak van uw Business Analytics van het grootste belang.

Vaak wordt hierbij nog terug gegrepen op losstaande Excel spreadsheets of bestaande versnipperde Business Intelligence oplossingen binnen het bedrijf. Het is echter niet meer voldoende om hier op deze manier mee om te gaan. Een nieuwe aanpak is nodig, die onderdeel is van een bedrijfsbrede aanpak. Hiervoor is het noodzakelijk om te kijken naar waar we staan op dit moment.

Laten we eerst kijken wat we onder data analytics verstaan. De term wordt vaak gebruikt samen met Business Intelligence en Data Science, en even vaak ook ermee verward. Om hierin duidelijkheid te krijgen moeten we ook kijken naar de doelstellingen en resultaten die we uiteindelijk willen bereiken.

Descriptive Analytics

Gekenmerkt door het gebruik van prestatie-indicatoren, Descriptive analytics drilt in de gegevens om details te ontdekken zoals de frequentie van gebeurtenissen, de operationele kosten en de root cause van storingen.

Diagnostic Analytics

Hierbij wordt gekeken wat de mogelijke oorzaak is van problemen. Producten die in deze twee gevallen gebruikt worden, worden traditioneel al toegepast binnen IBM Maximo. Men moet denken aan BIRT, IBM Cognos en Startcenter. Gemba helpt u hierbij als u vooral in eerste instantie op zoek bent naar analyse van het verleden.

Predictive Analytics

Hierbij wordt geprobeerd om een voorspelling te gaan doen wanneer gebeurtenissen zich voordoen. We gaan echter nog niet kijken wat we eraan kunnen doen. Hierbij moeten we denken aan oplossingen die een meer statistische basis kennen. Zoals PMQ en IBM Watson Analytics, waarbij predictive analyses mogelijk worden. Gemba helpt u dit op te nemen in uw Business analytics strategie.

Prescriptive Analytics

De laatste vorm van analytics geeft uiteindelijk ook antwoord op de vraag: wat gaan we eraan doen? Hierin kan ook PMQ een rol spelen.

Uiteindelijk is het zaak niet alleen de oplossingen aan te dragen, maar dit ook duidelijk een onderdeel te maken van uw Business Analytics strategie. Ook vragen als:

wat dienen we te realiseren;

wat moeten we weten;

hoe krijgen we de antwoorden;

wat is er voor nodig om dit te bereiken.

dienen beantwoord te worden om hier echt tot resultaten te komen.

IBM heeft een breed scala aan producten dat uitermate geschikt is om deze analyses te maken. Gemba heeft de nodige kennis in huis om de juiste producten op de juiste manier in te zetten.

Producten

IBM Maximo Startcenter

IBM Maximo Query by reporting

IBM Cognos

IBM Watson Analytics

IBM Predictive Maintenance and Quality(PMQ)

IBM Predictive Inventory

It is true!

Top Performers Say Analytics Is a Differentiator

Maak nu kennis met IBM Cognos!