Ook in 2023 beweegt Gemba met u mee!

Ook in 2023 beweegt Gemba meeVooruitkijken kan niet zonder terugblikken: 2023 wordt mede bepaald door wat er in 2022 gebeurde. En dat is nogal wat, want de wereld is in beweging. Gemba beweegt mee, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak, stelt Jack Lok. Wat betekent dit voor u als klant?

2022 stond in het teken van het 25-jarig bestaan van Gemba. Een bijzondere mijlpaal, maar ons feestjaar had ook een randje. Het ging helemaal mis in de Oekraïne, met enorme gevolgen. Allereerst natuurlijk voor de mensen daar, maar ook iedereen in onze contreien wordt geraakt. De prijzen stijgen aan alle kanten, met de hoge energierekening als hét onderwerp van gesprek in elke organisatie en elk huishouden. En terwijl sommige bedrijven het moeilijk hebben, is er bij andere juist meer te besteden door de toegenomen olie- en gasvraag. Zij investeren in nieuwe projecten en de energietransitie. Allemaal ontwikkelingen om bij stil te staan, maar ook om iets mee te doen!

Menselijke verbondenheid

Zo gaat onze jaarlijkse bijdrage aan een goed doel dit keer naar de slachtoffers van het oorlogsgeweld in de Oekraïne. Onze medewerkers krijgen een energiebonus, als extra steuntje in de rug. En zorgen de hoge energiekosten toch voor problemen, dan zoeken we samen een oplossing. Mensen tellen bij Gemba, ze zijn het hart en de kracht van ons bedrijf. We vormen een hecht team met z’n allen en dat is ook in 2022 weer gebleken. Terwijl we aan de ene kant met pijn in het hart afscheid namen van enkele medewerkers, zagen we aan de andere kant hoe groot de verbondenheid is. Ons jubileumweekend in Sevilla was daar een mooie illustratie van.

Meer doen met minder mensen door slimme technologie

Mensen maken organisaties, maar de spoeling is dun. Daar hebben alle bedrijven last van en dat zal ook de komende jaren zo blijven. Er is verandering nodig en daar spelen we vanuit Gemba op in. We helpen klanten om processen te automatiseren met slimme technologie en zo meer werk te doen met minder mensen. Denk bijvoorbeeld aan visuele onderhoudsinspecties met artificial intelligence (AI). Aan het digitaal toegankelijk maken van kennis, zodat ook medewerkers zonder een specialistische opleiding bepaalde taken kunnen uitvoeren. Of aan een supercoach op kantoor die met video- en samenwerkingstools monteurs in het veld ondersteunt. IBM Maximo biedt allerlei innovatieve mogelijkheden voor doelmatiger onderhoud.

Toenemende interesse in IBM Maximo Application Suite

Om even bij IBM Maximo te blijven, we zien steeds meer interesse in IBM Maximo Application Suite (MAS) en zijn daar met verschillende klanten over in gesprek. Ze zijn vooral op zoek naar specifieke functionaliteit om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en willen off the shelf-software als basis voor maatwerk. Oplossingen moeten daarbij steeds meer kunnen. We merken in gesprekken met klanten wel dat ze nog moeten wennen aan nieuwe technologieën zoals AI, dat kost een paar jaar. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit komt en dat we er in 2023 de eerste klant mee bedienen. Leuk om in dit kader te noemen is onze nieuwe partner Fish on Fire, met wie we sinds dit jaar samenwerken voor apps en AI-ontwikkeling. Een nieuwe partner op een heel ander terrein is Caesar Experts. Met dit bedrijf doen we een servicemanagementproject bij een grote overheidsorganisatie.

Versnelde inzet van medewerkers

Onze klanten zijn trouw, daar zijn we dankbaar voor. Ook met hen hebben we ons 25-jarig jubileum gevierd. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar dan gaan we samen om de tafel en komen we er altijd uit. Momenteel komt er een heleboel werk op ons af en net als alle bedrijven hebben ook wij last van de personeelsschaarste. Het vraagt wat meer geduld van onze klanten, maar dat is gelukkig geen probleem. Overal duren dingen langer, iedereen is eraan gewend. Als oplossing zijn we nu versneld mensen aan het aannemen en opleiden. In 2023 beginnen we met de inzet van starters, die we na een trainingsperiode van enkele maanden in een soort traineeship inzetten bij onze klanten. Zo’n versnelde opleiding is goed voor onze klanten en voor ons: het mes snijdt aan twee kanten.

Inspelen op nieuwe kansen

Alles is in beweging, we zeiden het al eerder. Dat geldt ook voor onze markt. Klanten verdwijnen van het toneel doordat ze andere dingen gaan doen of uit Nederland vertrekken, maar daar komen andere bedrijven voor terug. Momenteel zijn we bijvoorbeeld in gesprek met een onderneming die waterstof gaat produceren. Zo zullen er meer nieuwe kansen voor Gemba zijn, waar we op kunnen inspelen met onze oplossingen voor asset management, service management en Internet of Things (IoT). Daarnaast hebben we te maken met ontwikkelingen zoals de toenemende schaalgrootte van bedrijven en globalisering. Dat ervaren we ook in onze eigen sector. Als kleine partner moeten we ons staande houden tegenover IBM-partners die op Europees niveau overnames doen. Kansen en risico’s dus, ook in 2023 en daarna. Wat er ook komt, wij zijn er klaar voor om onze klanten goed te blijven bedienen. Een stabiele factor in woelige tijden, waar u op kunt rekenen.

Namens iedereen bij Gemba wensen wij u een gezond en gelukkig nieuw jaar!
En wilt u meer weten over de visie en plannen van Gemba voor 2023? Neem dan contact op met Johan Knook, via j.knook@gemba.nl of +31(0)6 50 52 68 23.