IBM Maximo 7.6.0.5 Feature pack

Sinds IBM Maximo versie 7.6 worden “Fixpacks” omgedoopt tot “Feature packs” en dat is niet zomaar een naamswijziging. Waar de Fixpacks de focus had op het repareren van bugs, ligt de focus nu op het uitbrengen van nieuwe functionaliteiten. Elke 2 tot 4 maanden zal er voor Maximo 7.6 een Feature Pack uitgebracht worden en deze zijn cumulatief. Elke nieuwe release bevat alle features en fixes uit eerdere releases.

Hieronder vindt u de belangrijkste nieuwe functionaliteiten uit Feature Pack 7.6.0.5:

Nieuwe functies bij het installeren en updaten van IBM Maximo: Zo is er de de actie “Update the database with the UpdateDBLite feature” toegevoegd. Met deze actie kunt u de uitvaltijd op de productieserver voor upgrades en fixpackinstallaties verminderen.

Nieuwe functies voor rapportages: De functies voor rechtstreeks afdrukken en rechtstreeks afdrukken met bijlagen zijn verbeterd.

Nieuwe functionaliteit voor objectstructuren.

Feature Pack 7.6.0.5

Op 23 juni 2016 heeft IBM Feature Pack 5 uitgebracht voor Maximo 7.6.

Deze nieuwe innovatieve Work Centers voorzien in de behoefte om een centrale locatie te hebben waar gebruikers kunnen kijken, actie kunnen ondernemen en analyseren van data gerelateerd aan hun functie.
Er zijn in deze Feature Pack 3 nieuwe Work Centers uitgekomen:

Business Analyst Work Center

Supervisor Work Center

Technician Work Center

icon_12gBusiness Analyst Work Center

Als bedrijfsanalist kunt u het Business Analyst Work Center gebruiken voor het analyseren van informatie, het maken van rapporten en het bewaken en identificeren van trends. U kunt de door Work Center geleverde gegevens gebruiken voor het verbeteren van de operationele activiteiten en de gebruikersprestaties.

Het Business Analyst Work Center zet Maximo-gegevens om in andere indelingen die gericht zijn op de verschillende aspecten van uw organisatie. Het gaat onder meer om de efficiency van werkzaamheden, naleving van de planning, leveringstarieven en voorraadaantallen. De omgezette gegevens worden in meerdere diagramtypen afgebeeld om ervoor te zorgen dat informatie gemakkelijk te begrijpen en te analyseren is. U kunt diagrammen downloaden als afbeeldingen om items te delen en te presenteren, maar u kunt het diagramtype ook afstemmen op uw weergavebehoeften.

Bovendien kunt u uw gegevens weergeven in KPI’s om de operationele prestaties te bewaken. Nieuwe KPI’s zijn gericht op gegevenskwaliteit en bieden u de mogelijkheid de belangrijkste gegevens voor uw organisatie te verzamelen, bij te houden en te meten.

Er zijn ook gegevenssets beschikbaar die u kunt downloaden in CSV-indeling (comma-separated value) of, als u geabonneerd bent op Watson Analytics, rechtstreeks kunt exporteren naar Watson Analytics. Wanneer uw Maximo-gegevens worden ingevoerd in Watson Analytics, kunt u de volgende taken uitvoeren:

De belangrijkste componenten die van invloed zijn op uw gegevens identificeren.

Data Quality Scores ontvangen die aangeven welke kenmerken onvolledig of niet in balans zijn.

Visuele, dynamische dashboards van uw Maximo-gegevens maken.

Uw gegevens verkennen met behulp van Watson's Natural Language Processing.

icon_12gSupervisor Work Center

Als supervisor kunt u de workload van een team technici beheren en werk aan dit team toewijzen met behulp van de Supervisor Work Center op een desktopcomputer of mobiel apparaat. Ook kunt u werk in uitvoering bewaken en de details van voltooid werk controleren.

Onderhoudswerkzaamheden zijn onderverdeeld in geplande werkopdrachten en niet-geplande werkopdrachten. Er zijn geen technici of arbeidsresources toegewezen aan niet-gepland werk, meestal noodsituaties waarvoor onmiddellijke aandacht vereist is. U kunt de vereiste arbeid die beschikbaar is voor het uitvoeren van het niet-geplande werk toewijzen.

Voor gepland werk kunt u de arbeid toewijzen die wordt voorgesteld op basis van de vakgroep en het vaardigheidsniveau dat vereist is voor de werkopdracht. U kunt ook de beschikbare arbeidsresources opzoeken die geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wanneer het werk is toegewezen aan de technicus, heeft deze toegang tot de details van de werkopdracht in het Technician Work Center.

Nadat u werk hebt toegewezen, kunt u de voortgang van de werkopdracht bewaken, zoals het percentage voltooide taken, de gebruikte materialen en de tijd die het kost om de werkzaamheden te voltooien. Om de kosten van werkzaamheden te bewaken, kunt u de initiële geschatte kosten van arbeid, materialen, gereedschappen en services en de werkelijke kosten van deze items met elkaar vergelijken wanneer het werk voltooid is. De schattingsberekeningen zijn gebaseerd op de geschatte kosten van de werkorder op het moment van goedkeuring.

Voordat u de werkorder sluit, kunt u informatie over de werkzaamheden bekijken, zoals wie het werk heeft uitgevoerd en welke materialen, services en gereedschappen hierbij zijn gebruikt. Verder kunt u de totale kosten van de werkorder nakijken plus eventuele opmerkingen over fouten of storingen.

https://www.youtube.com/watch?v=Pv7mziYugZU

icon_12gTechnician Work Center

Als onderhoudstechnicus kunt u het Technician Work Center op een desktopcomputer of een mobiel apparaat gebruiken voor het beheer van alle geplande werkopdrachten die uw supervisor aan u heeft toegewezen. U kunt zien welk geplande materialen en gereedschappen beschikbaar zijn voor het voltooien van deze werkopdrachten.

Nadat de supervisor werk aan u heeft toegewezen, kunt u de details van het werk bekijken. Werkopdrachten zijn geordend op de typen spoed, herstel en preventief werk, van prioriteit 1 tot en met prioriteit 4, en vervolgens op de achterstalligheidsstatus. Na de typen spoed, herstel en preventief werk worden ook de typen aangepast werk en prioriteitswaarden afgebeeld. U kunt uw openstaande werkopdrachten bekijken en filteren op datum om te bepalen welke opdrachten achterstallig zijn, vandaag vervallen en morgen vervallen. U kunt uw werkzaamheden ook plannen voor de volgende drie dagen.

Als u Start kiest om te beginnen met de werkopdracht, wordt de voortgang van de opdracht gemonitord door de supervisor. Als u stopt met de werkopdracht, wordt de opdracht geretourneerd aan de supervisor en aan een andere technicus toegewezen. Als u de werkopdracht hebt voltooid, wordt de opdracht geretourneerd aan de supervisor die deze controleert en vervolgens sluit.

https://youtu.be/u90paGIEZrs

Upgrade?

IBM heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in de technologie voor de installatie van Maximo en de installatie van updates. Applicaties als de installatie manager en configuratie assistent zorgen er nu voor dat de installatie van deze Feature packs snel soepel verloopt. Hierdoor kunt uw organisatie ook altijd snel gebruik gaan maken van deze nieuwe functionaliteiten.