Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

7 tips voor een soepele acceptatie van IIoT

Met IIoT valt veel te winnen. Maar net als bij iedere digitale transformatieslag speelt niet alleen de technologie een rol. Vooral mensen zijn een belangrijke succesfactor. Hoe gaat u daar als bedrijf mee om? Hoe krijgt u uw medewerkers mee en zorgt u dat ze IIoT echt benutten? 7 tips voor een soepele acceptatie van IIoT.

1. Creëer een cultuur van verandering

Verandering is een continu proces en dat geldt ook bij de introductie van IIoT. Stimuleer de flexibiliteit en creativiteit van uw medewerkers en betrek ze actief bij de introductie van uw IIoT-initiatieven. Maak ze nieuwsgierig en zorg dat ze samenwerken en kennis delen. Vaak werkt het goed om mensen in een ‘trekkersrol’ te hebben, die in staat zijn om afdelingen te overbruggen en te verbinden. Een IIoT-oplossing levert meestal waarde op voor meerdere onderdelen van een bedrijf en de businesscase is samen makkelijker te verantwoorden dan alleen.

2. Kweek digitaal DNA

In veel bedrijven ontbreken de vaardigheden om met nieuwe technologieën als IIoT aan de slag te gaan. Haal jonge mensen in huis die thuis zijn in de technologie en koppel ze aan ervaren mensen uit de praktijk zodat ze van elkaar leren. Leid ook bestaande medewerkers op. Wat missen ze nu aan kennis en vaardigheden en wat hebben ze nodig? Vergeet er daarbij niet voor te zorgen dat mensen met de juiste skills en mentaliteit bij uw bedrijf blijven. Zij kunnen een vliegwiel zijn voor de rest van de organisatie.

3. Maak duidelijk waarom IIoT zo belangrijk is

Vaak begrijpen medewerkers niet waarom het zo belangrijk is om technologieën als IIoT in te zetten. Leg uit wat er in de branche gebeurt. Wat doen uw concurrenten en hoe kan uw bedrijf met IIoT het verschil maken? Maak de belangen duidelijk voor uw onderneming én voor de medewerkers zelf. Vertaal dit waarom ook naar duidelijke doelstellingen en praktische voordelen. Hoe meer inzicht de mensen in uw organisatie hierin hebben, hoe beter de planning, voorbereiding en aansturing van uw IIoT-plannen en hoe makkelijker de uitvoering.

4. Communiceer continu en gericht over uw IIoT-initiatieven

Een goede communicatie neemt weerstanden weg en stimuleert de acceptatie van IIoT. Stem de boodschap af op de verschillende doelgroepen, rollen, uitdagingen en zorgen die er leven in de organisatie. Blijf vooral ook doorgaan met communiceren. Een continu proces vergt immers continu ondersteuning, met de juiste informatie op het juiste moment. Wees vooral transparant, het heeft geen zin dingen anders voor te spiegelen dan ze zijn. Betrokken medewerkers, die zelf graag vooruit willen, kunnen helpen weerstanden tegen een ‘technology push’ te verminderen. Laat ze als spreekbuis fungeren in uw organisatie.

5. Geef managers een actieve rol bij de acceptatie van IIoT

Help uw managers hun medewerkers te ontwikkelen en te motiveren om IIoT te accepteren en laat ze vrij in de manier waarop ze dat doen. Belangrijke voorwaarde is wel dat uw managers hun mensen vertrouwen en inspraak geven en dat ze ze in hun kracht laten. Door medewerkers vanuit hun eigen sterktes in te zetten, is de kans op succes van uw IIoT-plannen groter. Zorg dat de managers zelf ook hun skills ontwikkelen en hun kennis vergroten.

6. Laat het topmanagement uw IIoT-plannen uitdragen

Natuurlijk is het niet alleen belangrijk dat uw IIoT-initiatieven op de werkvloer worden omarmd. Uw plannen staan en vallen met de support van uw topmanagement. Het management moet van begin af aan duidelijk laten zien dat het achter de plannen staat en uw medewerkers perspectief bieden om mee te bewegen. De veranderingen gaan zo hard dat het natuurlijk ook voor uw managers lastig is om overzicht te houden. Het is daarom belangrijk dat ze zich laten adviseren door mensen uit de praktijk en businessanalisten en op dit advies vertrouwen.

7. Geef medewerkers de tijd voor de acceptatie van IIoT en volg het veranderproces

Neem eerst de tijd om tot een goede IIoT-oplossing te komen en ga dan pas over tot introductie. Vertrouwen komt immers te voet en gaat te paard. Voer waar mogelijk veranderingen stap voor stap door en geef medewerkers de tijd om aan de veranderingen te wennen. Volg de voortgang van het veranderproces aan de hand van kritische prestatie-indicatoren. En verzamel voortdurend data om de ontwikkelingen in kaart te brengen en waar nodig bij te sturen. Bepaal hierbij goed waar uw organisatie naartoe wil en hoe u vaststelt of u uw doelstellingen behaalt. Want cultuur is lastig te meten.

Meer weten?

Hoe optimaliseert u de acceptatie van IIoT in uw bedrijf? Neem contact op met Klaas de Boer: +31 (0)6 – 15 94 38 06 of k.deboer@gemba.nl.