Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Asset Performance Management gaat over data én mensen

Asset Performance Management gaat over data én mensenAutonome installaties van productieomgevingen, met IoT-sensoren en slimme systemen voor inzicht in asset performance management. Hoewel veel bedrijven de stap nog moeten maken, is dat volgens Gemba Service de toekomst. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor data, maar ook voor uw medewerkers. Want die blijven onmisbaar. In fabrieken zonder mensen gelooft Gemba niet.

IoT-sensoren en AI

IoT en APM-oplossingen, daar is Gemba in thuis. Volgens Gemba is APM het verzamelen van data in processen en artificial intelligence of AI gebruiken om die data te analyseren. Denk aan een IoT-sensor op een pijpleiding die meet of de kathodische bescherming nog intact is. Of aan sensoren die de trillingen of het stroomverbruik van een onderdeel monitoren op afwijkingen. Maar het kunnen ook sensoren zijn in slimme helmen die bijvoorbeeld het geluid of de temperatuur meten om uw medewerkers te waarschuwen bij onveilige situaties.

Grip op uw assets

Alle sensordata komen bij elkaar in een platform, waar ze worden gecombineerd met gegevens uit andere systemen, zoals uw asset management systeem, de productieautomatisering of externe bronnen. Daarna worden ze geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt met apps en dashboards. De inzichten die APM oplevert helpen grip te krijgen op uw assets en uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Voor het ene bedrijf gaat dit vooral over de continuïteit van de processen, door storingen en uitval te voorkomen. Voor het andere bedrijf bijvoorbeeld over kostenefficiency of veiligheid.

Proactief asset management

De technologie voor APM is beschikbaar én betaalbaar. IoT-sensoren en AI-systemen worden steeds sneller en goedkoper, waardoor ook uw bedrijf er vandaag mee aan de slag kan. Gemba ziet de inzet van APM als een reis, die begint met monitoren hoe uw assets werken: zijn er op dit moment afwijkingen die op problemen wijzen? Daarna brengt u de gezondheid van de assets in kaart: wat is hun toestand nu en binnen een paar maanden? De derde en laatste stap is de uitval van uw assets te voorspellen. Zo gaat u van reactief naar proactief beheer.

Stip op de horizon

Bij die APM-reis heeft u een duidelijke stip op de horizon nodig, stelt Gemba. Daarbij is het motto think big, start small. U bepaalt waar u in vier à vijf jaar wilt zijn en werkt daar stap voor stap naar toe. Alles staat en valt met goede, betrouwbare data, maar mensen zijn minstens zo belangrijk in het proces. Uw organisatie moet een cognitive enterprise worden, die slimme beslissingen neemt op basis van data. Dat betekent continu data genereren, intelligente workflows gebruiken die inzichten uit de data halen én zorgen voor een goede interactie tussen de technologie en de mens.

Mensen essentieel in APM

In fabrieken zonder mensen gelooft Gemba niet. AI-systemen kunnen grote hoeveelheden data analyseren en repetitieve handelingen overnemen, maar mensen blijven onmisbaar in het beslissingsproces. Zeker bij complexere vragen is het menselijk brein als geen ander in staat om inzichten te vertalen naar actie. Essentieel is medewerkers mee te nemen in uw reis, zo adviseert Gemba tot slot. Blijf het waarom van APM uitleggen, want de impact op hun werk is groot.

Meer weten?

Meer weten over een succesvolle inzet van APM? Neem contact op met Gemba via Johan Knook, via j.knook@gemba.nl of +31 (0)6 -50 52 68 23.