Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

De voordelen van IIoT bij het halen van energiedoelstellingen

Meer en meer fabrikanten stellen zich tot doel hun energieverbruik te verminderen. Niet alleen om kosten te besparen maar ook om een meer duurzaam imago te krijgen. De technologie die gebruikt wordt in Industrial Internet of Things, oftewel IIoT, kan hieraan bijdragen. Zo kan een netwerk van draadloze sensoren en slimme apparatuur – verbonden met krachtige analysetools – zorgen voor een verbeterde energie-efficiëntie, lagere energiekosten evenals lagere broeikasgasemissies.

Met het doorvoeren van deze toepassingen kunnen fabrikanten hun concurrentiepositie versterken en/of verbeteren. Niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe. Daarnaast kan het bedrijven helpen de stijgende energiekosten in de perken te houden. De verwachting is namelijk dat de totale vraag naar energie tegen 2040 wereldwijd met 25% zal stijgen.

De stijgende vraag naar industrieel energieverbruik zorgt ervoor dat het voor fabrikanten een randvoorwaarde gaat worden om te concurreren en overleven. Een groot aantal fabrikanten ziet dit in en is nu reeds bezig met een efficiencyslag.

IIoT kan barrières voor energie-efficiëntie helpen overwinnen

De energie efficiencyslag is niet zomaar gerealiseerd, het vereist planning, resources en kapitaal. De meest voorkomende obstakels waar fabrikanten tegenaan lopen, is het gebrek aan zowel kapitaal als gegevens over het huidige energieverbruik. Zonder deze gegevens wordt het een stuk lastiger een planning te maken voor de energietransitie. Vaak is de data er wel, maar kunnen er geen analyses op uitgevoerd worden. Maar ook zonder grote kapitaaluitgaven kunnen bedrijven verschillende IIoT-oplossingen implementeren.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld een netwerk van draadloze apparaten installeren die zijn aangesloten op een AI-gestuurd besturingssysteem. Een bekabeld systeem is vaak vele malen duurder dan de draadloze variant. Een ander voordeel is dat een draadloos systeem apparatuur kan bewaken op locaties waar het lastig (en kostbaar is) om een bekabeld systeem aan te brengen.

Deze sensornetwerken kunnen bedrijven helpen de ROI op hun huidige apparatuur te maximaliseren. Tevens kan meteen data verzameld worden, die na analyses input kunnen vormen. Informatie die essentieel is zodra de beslissing genomen moet worden voor vervanging door ‘slimme’ apparatuur. En wanneer het tijd is om te investeren in nieuwe apparatuur die geschikt is voor IIoT, kunnen bedrijven nog meer efficiëntiewinst realiseren. Zo kan stap-voor-stap IIoT geïmplementeerd worden in elk bedrijf.

Identificering van verbeterpunten met IIoT

IIoT-systemen bieden real-time monitoring en analyse van fabrieksapparatuur, de temperatuur van gebouwen, piekgebruikstijden en totale gebruikstijd om bedrijven te helpen verbeterpunten te identificeren. De mogelijkheden zijn legio.

Drie gebieden waar IIoT-monitoring bedrijven kan helpen om energie-efficiëntie te bereiken op plekken waar dit vaak over het hoofd wordt gezien, zijn verlichting, temperatuurregelaars en stroomverbruikniveaus van apparatuur.

Efficiëntere verlichtingssystemen met IIoT-bedieningselementen

LED-verlichting verbruikt slechts half zoveel energie als TL-verlichting, zelfs zonder slimme bedieningselementen. Met IIoT-oplossingen kunnen LED-systemen zelfs tot 99% besparingen op energiekosten realiseren. Slimme LED-systemen behalen deze efficiëntieverbeteringen hoofdzakelijk door monitoring van de bezetting van de ruimte en de aanwezigheid van (natuurlijk) licht.

Een bekend voorbeeld is een systeem waarbij de lichten in een ruimte waar niemand werkt uitgeschakeld worden. De lichten worden weer ingeschakeld wanneer mensen de ruimte binnenkomen. Het systeem kan ook veranderingen in het niveau van natuurlijk licht dat binnenkomt via ramen en dakramen analyseren en daarop de lichtsterkte aanpassen.

Slimmer temperatuurbeheer met IIoT-sensoren

Fabrikanten kunnen energiebesparingen bereiken door middel van een goed afgestemd sensorbeheer van temperatuurregelaars voor gebouwen en apparatuur. Net als bij verlichting kan de kamertemperatuur automatisch worden aangepast op basis van het aantal personen in een ruimte, het al dan niet in gebruik hebben van PC’s/laptops, de relatieve luchtvochtigheid in relatie tot de optimale temperatuur voor die ruimte.

Real-time temperatuurmonitoring kan fabrieksmanagers tevens helpen om apparatuur binnen het juiste temperatuurbereik te houden en direct laten weten wanneer er een probleem is. Door tijdig een melding te krijgen, kan de uitvaltijd van apparatuur en productschade verminderd worden. Het productieproces kan daardoor ongestoord door blijven gaan.

Na verloop van tijd kan het systeem voldoende temperatuurmetingen verzamelen om AI-gestuurde voorspellingen mogelijk te maken. Deze voorspellingen helpen problemen vooraf in kaart te brengen. Op deze manier is ook voorspellend onderhoud mogelijk, evenals efficiëntere operationele schema’s.

Real-time aanpassingen in bedrijfssnelheid en efficiëntie

In bepaalde productieprocessen kan het voordeel opleveren als apparatuur automatisch opgeschaald of juist langzamer gezet wordt. De inzet van de machine wordt real-time afgestemd op de productie-eisen. Zo kunnen bijvoorbeeld frequentieregelaars, gekoppeld aan IIoT sensoren, het energieverbruik met 50% of meer verminderen.

Wat brengt de toekomst

Er hoeft niet alleen aan stroom- of gasverbruik gedacht te worden. Slimme IIoT toepassingen kan ook waterverbruik controleren en real-time aanpassen. Zo wordt verspilling tegen gegaan. Ook in de voedselsector kan het een grote bijdrage leveren door een optimale afstemming van de koelketen.

Fabrikanten die nu al starten met de energietransitie zullen op termijn het grootste concurrentievoordeel hebben, een bijkomend voordeel is een positief en duurzaam imago.

Meer weten?

Wil je graag meer te weten komen over IIoT-oplossingen en wat GembaIoT voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.