Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Herbestemming van een asset? IBM Maximo blijft het onderhoud ondersteunen

IBM Maximo bij herbestemming assetEen olieplatform, gasveld of pijpleiding. Het kan zijn dat de assets van uw bedrijf een ander doel krijgen. Wat betekent dat voor het onderhoud? Misschien vergt de nieuwe toepassing een uitbreiding van de asset. Of zijn er nieuwe technologieën die u kunt inzetten. In IBM Maximo voert u dit soort aanpassingen eenvoudig door.

Bedrijven evolueren en ook de inzet van hun assets kan in de loop van de tijd veranderen. Denk aan een oud olieplatform dat tegenwoordig in gebruik is als transitplatform. Of aan een leeg gasveld, waar nu CO2 wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld van een herbestemming van een asset is een voormalige oliepijpleiding om CO2 die als bijproduct is vrijgekomen, te vervoeren naar tuinders voor het sneller laten groeien van hun gewassen. De nieuwe inzet vergt meestal een aanpassing van de asset en dus ook van het onderhoud. U moet de asset bijvoorbeeld uitbreiden met nieuwe onderdelen die u in onderhoud moet nemen. En misschien is het een goed moment om daarbij nieuwe technologieën in te zetten, om zo uw onderhoudsmanagement efficiënter en effectiever te maken. Tot slot kan het zijn dat u met de nieuwe toepassing het onderhoudswerk uitbesteedt aan een andere partij. IBM Maximo helpt u bij al deze veranderingen in uw asset management.

Waardevolle onderhoudshistorie

Belangrijk voordeel om te beginnen is dat de onderhoudshistorie van de asset in IBM Maximo is opgeslagen. U weet dus precies wat de staat van een asset is, welke onderhoudskeuzes er in het verleden zijn gemaakt en waarom. Dit ondersteunt u in uw besluitvorming over de nieuwe toepassing van de asset: welke aanpassingen aan de asset nodig zijn en welke onderhoudsdata u in de toekomst wilt vastleggen. Ook voor de externe partij die het onderhoud van de asset overneemt, is het heel waardevol om de onderhoudshistorie te hebben – alleen al om een nulmeting te doen. Treedt er bijvoorbeeld ergens een lek in een leiding op, dan is eenvoudig terug te zien wat er eventueel eerder aan problemen is geweest en wat er aan onderhoud is gedaan. Asset data toevoegen aan IBM Maximo vanuit andere systemen ter aanvulling van de onderhoudshistorie is geen enkel probleem. Omgekeerd kunt u eenvoudig de onderhoudshistorie uit IBM Maximo naar een ander systeem overbrengen.

Onderhoudsmanagement uitbreiden

IBM Maximo laat zich heel makkelijk aanpassen aan veranderingen in de toepassing van een asset. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig schermen omvormen en allerlei data vastleggen over bestaande en nieuwe onderdelen. In de nieuwe situatie kunnen andere meetpunten van belang zijn voor het onderhoudsmanagement. Deze punten wilt u goed in kaart hebben en de waarden ervan in het oog houden. Zo blijft de integriteit van een olieplatform gelijk bij de inzet als transitplatform, maar zijn er wel nieuwe compressors en leidingen nodig die onderhoud vergen en waarvan u de prestaties wilt monitoren. IBM Maximo biedt de flexibiliteit om dit soort veranderingen door te voeren en tegelijkertijd uw onderhoudsmanagement te optimaliseren met nieuwe technologieën. Deze technologieën variëren van slimme dashboards en toepassingen voor voorspellend onderhoud tot innovaties zoals sensoren om op afstand corrosieschade aan leidingen te meten of drones die visuele inspecties uitvoeren en automatische analyse van de inspectiedata met artificial intelligence.

Ondersteuning bij aanpassen IBM Maximo

Gemba helpt u IBM Maximo aan te passen bij een veranderde inzet van uw assets. We kijken samen met u wat de nieuwe toepassing aan informatiebehoefte en requirements met zich meebrengt, welke technologieën daarvoor beschikbaar zijn en hoe IBM Maximo het onderhoud met maximale effectiviteit en efficiency ondersteunt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe IBM Maximo een herbestemming van uw asset ondersteunt en wat Gemba daarbij voor u kan doen? Neem contact op met Wouter Schouten: +31 (0)6 – 52 68 37 43 of w.schouten@gemba.nl.