Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

IIoT vereist een mindshift

IIoT (Industrial Internet of Things) is volop in opkomst. Het brengt een revolutie op gang op gebied van realtime monitoring van objecten en processen, waarbij voorspellingen van gebeurtenissen voor een belangrijk deel op basis van historische data plaatsvindt. Kostenbesparing en verhoging van de efficiëntie door procesbeheersing is uiteindelijk de kern van elke IIoT business case. Veel organisaties realiseren zich alleen nog niet wat IIoT aan hun specifieke business kan toevoegen, daar is een IIoT mindshift voor nodig. Maar hoe kan tot die mindshift gekomen worden?

IIoT vereist een mindshift

IIoT ontwikkelt zich van hype naar mainstream

Volgens onderzoeks- en adviesbureau Gartner is IoT nog steeds een ‘innovation trigger’, het wordt vaak opgepakt door organisaties om bedrijfsprocessen te verbeteren.

Verwacht wordt dat IoT (en daarmee ook IIoT) tussen nu en de komende 5 jaar mainstream gaat worden waarbij toepassingen op grote schaal zichtbaar zullen worden. Dit geldt zowel voor toepassingen binnen organisaties als in de privé-omgeving. In 2025 zullen 40 miljard ‘dingen’ met elkaar verbonden zijn, die 80 Zettabyte data (80.000 miljard GB) zullen produceren met een omzet van meer dan $ 1.000 miljard (bron).

Om dit te bereiken dient IoT niet meer als een hype te worden beschouwd, IoT zal als volwaardig aspect gezien moeten gaan worden die toegevoegde waarde voor elke business brengt. Om die omslag te krijgen, is een IIoT mindshift nodig.

Hoe wordt die IIoT mindshift bereikt?

Voor de IIoT mindshift is een andere manier van denken nodig: van focus op hardware en processen naar focus op data. Processen waarin hardware een substantiële rol speelt en waar traditioneel optische controle de kern van procesbeheersing vormt, wordt door data gedreven business. Het verzamelen van de juiste data én de verwerking van die data wordt cruciaal in het laten slagen van een IIoT oplossing. Om dit te bereiken, moet anders worden gekeken naar de bedrijfsprocessen en de organisatie. Daar waar nodig moeten veranderingen doorgevoerd worden.

Neem bijvoorbeeld het monitoren van afvalcontainers. In Nederland ontstaat per jaar 20 miljoen euro schade doordat containers die in brand vliegen te dicht bij opstallen staan waardoor deze ook vlam vatten. Door sensors in containers te plaatsen, wordt gemonitord waar iedere container zich bevindt. Zodra een container wordt verplaatst, gaat er een signaal af. Hiermee wordt voorkomen dat een container op de verkeerde plaats staat en te dicht bij een ander object staat. Daarnaast wordt er in het kader van brandpreventie de temperatuur gemeten en gemonitord of de klep open of dicht staat.

IIoT scanOmdat elk bedrijf anders is, met eigen processen en assets, is het van groot belang de juiste parameters vast te stellen: wat, waar en wanneer moet gemeten worden om meer grip op essentiële processen te krijgen. Door dit aan het begin van een traject al goed en grondig in beeld te brengen, zal dit bijdragen aan een succesvolle implementatie. Gemba heeft hiertoe een IoT scan ontwikkeld, waar voor een bedrijf helder in kaart gebracht wordt waar de kansen op het gebied van IIoT liggen.
 

De randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van IIoT

De volgende randvoorwaarden zijn belangrijk om IIoT efficiënt toe te passen:

  • Koppel de IIot ambitie aan de missie, visie en strategie van de organisatie: waar gaat IIoT deze versterken?
  • Maak van IIoT binnen het bedrijf een organisatie breed waar meerdere afdelingen bij betrokken zijn, ICT is faciliterend.
  • Stel voor iedere afzonderlijke IIoT oplossing een specifieke business case op.
  • Zorg voor een stabiele infrastructuur. Maak een weloverwogen platformkeuze en integreer dat met de bestaande ICT. Let hierbij ook op de beveiliging van alle datastromen.
  • Bepaal standaarden om wildgroei op het gebied van techniek en data te voorkomen.
  • Stel een duidelijke aanpak op voor het ontwikkelen van IIoT oplossingen.
  • Maak een afdeling of persoon binnen de organisatie verantwoordelijk voor de IIoT ontwikkelingen.
  • Zorg voor een integratie met mobiele oplossingen, zoals IIoT apps.
  • Kies voor een hardware leverancier of partner die ook services levert.

 

Meer informatie over de juiste IIoT mindshift

Wilt u meer weten over het bereiken van de juiste IIoT mindshift en wat de IIoT oplossingen van Gemba IoT voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Wout Bucker op +31 (0)20 – 482 29 29 of w.bucker@gemba.nl.