Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

SCADA & IoT: samen sterk – Gemba

Binnen veel industrieën worden machines, apparaten en processen aangestuurd via een SCADA systeem. Nu het Internet of Things (IoT) binnen de industriële markt steeds meer haar intrede doet, vragen veel bedrijven zich af of IoT ook voor hen toegevoegde waarde kan bieden. Bij Gemba horen we dan ook regelmatig de opmerking: ‘Ik heb al een SCADA systeem, dan heb ik toch geen IoT meer nodig?’.
Hoewel beide systemen zeker raakvlakken met elkaar hebben, zijn er ook grote verschillen. Maar juist door die verschillen, kunnen SCADA systemen en IoT elkaar ook uitstekend versterken.

SCADA vs IoT

SCADA systemen (ook wel M2M, GBS of LIMS systemen genoemd) bestaan al zeker 50 jaar en zijn in die tijd steeds verder ontwikkeld. Inmiddels zijn er naast de volledig gesloten systemen ook open systemen en zelfs Cloud varianten beschikbaar.

Verbinding

SCADA systemen hebben als doel om binnen een specifiek proces, systemen en assets aan te sturen om zo de juiste data te verkrijgen. Net als bij IoT worden hier vaak sensors voor gebruikt. Het verschil met IoT is dat deze sensoren wel fysiek verbonden moeten zijn met de systemen. Voor Industriële Internet of Things (IIoT) maakt het niet uit of een sensor wel of niet verbonden is. Gateways, machines, computers, databases; data van verschillende onderdelen binnen het ecosysteem kan worden gebruikt om processen, of het geheel daarvan, te monitoren, te analyseren en nieuwe business mogelijk te maken.

Aansturing

Ook bij de aansturing van apparaten en machines is er een verschil tussen SCADA en IoT. We krijgen steeds meer te maken met sensoren die via OTA (Over The Air) netwerken verbonden zijn. Neem een temperatuur sensor bijvoorbeeld. Waar deze voorheen nog een koperdraad nodig had, kennen gateways en slimme sensoren nu software die beheerd moet worden. Hiervoor moeten beveiligde verbindingen mogelijk zijn.

Data

Het laatste en grootste verschil tussen SCADA en IoT is data. Data uit SCADA systemen wordt vooral gebruikt om specifieke processen of apparaten aan te sturen en te beheren. Binnen IIoT wordt data vooral gebruikt om niet alleen processen, maar ook het geheel aan met elkaar verbonden systemen te monitoren, bij te sturen en te optimaliseren. Uitgebreide analytics mogelijkheden zijn bij SCADA systemen daarom meestal niet aanwezig, terwijl IIoT platformen daar wel gebruik van maken.

’Bubble’ of slimme oplossing?

Internet of Things is hot & happening. Iedereen heeft er wel van gehoord en veel bedrijven willen er mee aan de slag. Traditionele SCADA leveranciers springen hier op in door specifieke IoT oplossingen te ontwikkelen voor specifieke omstandigheden. Maar die specifieke oplossingen van verschillende leveranciers zullen niet altijd op elkaar aansluiten. De uitdaging voor bedrijven is dan ook om hier een duidelijke structuur in aan te brengen. Alleen op die manier kan de data vanuit verschillende sensoren daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. De experts van Gemba kunnen u perfect helpen om de bestaande situatie en behoeftes in kaart te brengen en een slimme integratie van uw bestaande SCADA systeem met IIoT mogelijk te maken.

 

SCADA en IoT als krachtige combinatie

Een bestaand SCADA systeem wordt niet overbodig met de introductie van IoT binnen een organisatie. De behoefte om processen goed aan te sturen blijft immers bestaan. SCADA systemen kunnen wel belangrijke informatie leveren die als input kan dienen voor IoT processen. Ook kunnen de bestaande infrastructuren binnen een SCADA systeem als een gateway binnen het IIoT proces functioneren. Binnen het IIoT ecosysteem komt dan data beschikbaar waarmee business process beslissingen genomen kunnen worden. Omgekeerd kan een IIoT netwerk het SCADA systeem van belangrijke extra input voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van additionele IIoT sensoren die data leveren waarmee de bestaande productieparameters van een (niet-gesloten) SCADA systeem aangepast kunnen worden. Mits goed met elkaar geïntegreerd, vormen een SCADA en IIoT systeem samen dus een krachtige combinatie voor uw bedrijf.

Meer weten?

De mensen van Gemba maken voor u een slimme en krachtige combinatie van uw SCADA systeem en IIoT mogelijk. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak. Bel ons op 020 482 2929 of neem contact met ons op.