Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Slim civil infrastructure management: efficiënt en effectief

Slim civil infrastructure managementCivil infrastructure management is een hele uitdaging. Wegen, het spoor, bruggen, tunnels, …
Hoe onderhoudt u deze bouwwerken snel en kostenefficiënt, zonder de verkeersdoorstroming te belemmeren? Terwijl u de kans op falen minimaliseert en voldoet aan wet- en regelgeving?

Met meer dan 5.000 km rijksweg, zo’n 7.000 km spoor, ruim 1.000 bruggen en 19 tunnelcomplexen heeft Nederland een dicht vertakte civiele infrastructuur. Het inspecteren en onderhouden van die infrastructuur is arbeidsintensief en kost veel tijd. Zeker omdat heel wat bouwwerken al aardig op leeftijd zijn. Het achterstallig onderhoud loopt dan ook flink op.

Juiste onderhoudsprioriteiten

Het goede nieuws is dat er veel werk ligt voor u, als aannemer van onderhoudsopdrachten aan de civiele infrastructuur. Maar daarbij moet u wel goed op de kosten letten en binnen budget blijven. Zeker als u een opdracht tegen een scherpe prijs heeft binnengehaald. Hoe voert u het werk snel, efficiënt én effectief uit? En welke prioriteiten moet u stellen?

Het stellen van de juiste prioriteiten in civil infrastructure management is ook van belang om risico’s te minimaliseren. Daar gaat de overheid bovendien strenger op toezien. Zo wordt er momenteel gewerkt aan nieuwe Europese wetgeving om tragedies zoals de instorting van een grote brug in Genua medio 2018 te voorkomen. Te laat helaas om te vermijden dat er recent nog een brug in Italië bezweek, gelukkig dit keer zonder dat het mensenlevens kostte.

Files beperken

Een ander aandachtspunt binnen civil infrastructure management is de verkeersdoorstroming. Als u een weg of delen daarvan afsluit of een brug dichtdoet om onderhoud uit te voeren, mag dat niet tot grote files en dus tot economische schade leiden. En natuurlijk loopt u daarvoor ook liever geen boetepunten op. Maar hoe weet u wat het effect van een afsluiting op de verkeersdoorstroming is? En hoe zorgt u dat deze impact tot een minimum beperkt blijft?

Onderhouds- en andere data benutten

Het antwoord op al deze en andere civil infrastructure management-vragen begint met de juiste data. Denk aan historische gegevens over de staat van onderhoud van bouwwerken. Maar ook aan data over het weer en de invloed daarvan op bijvoorbeeld het wegdek of een staalconstructie. Of aan gegevens over de belasting van een brug door het verkeer. Met aan het Internet of Things (IoT) gekoppelde camera’s, sensoren en straks zelfs drones is het mogelijk dit soort data automatisch te verzamelen.

Analyses en ‘if then’-scenario’s

Stelt u zich eens voor dat u al die data binnen een speciale oplossing voor civil infrastructure management koppelt aan technische documenten, sterkteberekeningen, regelgeving of informatie over verkeersstromen. En dat u daar kunstmatige intelligentie op loslaat. Bijvoorbeeld voor het maken van risicoanalyses, het proactief signaleren van mogelijke problemen of het voorspellen van de onderhoudsactiviteiten die u bij voorkeur als volgende aanpakt. Of denk u eens in dat u ‘if then’-scenario’s kunt maken, die bijvoorbeeld laten zien wanneer en hoe u een weg afsluit met de minste kans op files.

Alle werkprocessen stroomlijnen

Daar stopt civil infrastructure management niet. Want het zou natuurlijk helemaal mooi zijn, als u alle achterliggende werkprocessen eveneens kunt stroomlijnen. Door ook relevante gegevens over deze processen te verzamelen, te koppelen en te analyseren en op basis daarvan een optimalisatieslag te maken. Dat gaat van de planning, de inzet van medewerkers en asset management, tot de inkoop van onderhoudsmateriaal en onderdelen en het realiseren van een veilige werkomgeving.

Innovatieve oplossing voor civil infrastructure management

Er is nu een oplossing voor civil infrastructure management beschikbaar die al veel van wat in deze blog beschreven staat werkelijkheid maakt. Want IBM heeft een nieuwe industry solution toegevoegd aan zijn IBM Maximo-portfolio: IBM Maximo Civil Infrastructure Management. In de tweede helft van dit jaar wordt een volgende versie verwacht, met nog meer mogelijkheden. Het resultaat? Ten eerste optimalisatie van uw onderhoudswerkzaamheden, in alle opzichten. Ten tweede een langere levensduur van assets, door tijdig onderhoud. En tot slot minimale risico’s op rampen zoals in Genua, door maatregelen te nemen voordat het te laat is.

Meer weten?

Meer weten over civil infrastructure management en hoe de nieuwe IBM Maximo Civil Infrastructure Management-oplossing u helpt uitdagingen aan te gaan? Neem contact op met Emile van Rijn: +31 (0)6 – 18 42 35 31 of e.vanrijn@gemba.nl.