Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Wat is Internet of Things

De digitale (r)evolutie zorgt ervoor dat de wereld continu aan verandering onderhevig is. Het aantal devices wordt iedere dag groter. “Steeds meer devices” refereert niet alleen aan de smartphone, tablet en pc, maar vooral ook aan de steeds slimmer wordende gebruiksvoorwerpen en gadgets. Iederen kent wel de bekende voorbeelden zoals koelkasten die weten wanneer producten de houdbaarheidsdatum naderen en de slimme thermostaten.

We hebben het dan over het Internet of Things (IoT). Met de verwording van IoT, neemt de hoeveelheid data in sneltreinvaart toe. Deze Big Data is een tool voor marketeers, wetenschap, zorg en natuurlijk voor de industrie. Deze laatste tak heeft onze focus. Maar wat kan die industrie ermee? Hoe maakt Internet of Things en de daaruit voorkomende Big Data een positief verschil?

Wat is IoT?

IoT, Big Data….waar moeten we precies aan denken? In Nederland hebben we het vaak over “Smart Industry”. Geen vreemde benaming, als je bekijkt dat het nu juist om die slimheid gaat. Internet of Things gaat over apparaten die met elkaar in verbinding staan en informatie delen. Op basis van deze informatie, Big Data, worden nieuwe toepassingen ontwikkeld. Vaak zelflerend. Het goed interpreteren van de data en deze inzetten voor een hogere efficiency, vraagt nauwe samenwerking tussen de industrie en de IT.

Om te begrijpen wat IoT de industrie brengt en gaat brengen, hebben we cases nodig. Voorbeelden die het uit de IT-sfeer halen en de toepasbaarheid tastbaar maken. We willen laten zien dat het bijdraagt aan een efficiencyslag en daarmee kosten omlaag brengt. Lees ook onze blog over de 4 stappen naar een succesvolle  IoT strategie.

Sensorgestuurde gebruikerstoepassingen

We kennen de sensorgestuurde apparaten allemaal in de vorm van buitenlampen. Maar dit is slechts het begin van iets dat nu al verder is en nog een enorme vlucht gaat nemen. Denk aan hulpfunctionaliteiten die bijdragen op de momenten dat het nodig is. Sensoren nemen veranderingen waar en nemen actie. Denk aan sensors die een verandering in de luchtvochtigheid detecteren. Ze sturen deze informatie door aan andere apparaten die aanpassingen verrichten op basis van deze data.

Zelflerende machines en computers

Data op zichzelf is niks, pas als je data strategisch gaat inzetten, gaat het voor je werken. Zelflerende machines maken gebruik van data om zo predictive maintenance te automatiseren. Onderdelen binnen een productielijn worden continu geautomatiseerd geanalyseerd. Als er ergens in een machine een onderdeel in een hogere frequentie trilt dan normaal, kan dit betekenen dat deze aan vervanging toe is. Er wordt een seintje gestuurd naar de onderhoudsmonteur. Als het onderdeel inderdaad aan vervanging toe is, en wordt vervangen, slaat de zelflerende machine deze informatie op en kan het dergelijke algoritmes uitbreiden.

Beveiliging

Enorme hoeveelheden informatie, data, zorgt voor een groot beveiligingsvraagstuk, Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens mogen niet op straat komen te liggen. Bij iedere toepassing van IoT komt dus ook direct een beveiligingsvraagstuk kijken. Deze beveiligingsvraagstukken zijn vaak complex en hebben moeten voldoen aan een grote mate van maatwerk. Deze extra investering is het waard, gezien de winst die de ontwikkelingen binnen Internet of Things brengt.

Wat is het? De voordelen van Industry Internet of Things

Het gebruik van IoT binnen de industriële wereld, wordt IIoT, Industry Internet of Things genoemd. De kansen voor de bedrijven zijn tweeledig:

Lagere kosten

Meer omzet / Productiviteit

Processen binnen een keten en ketens binnen een industrie, worden met elkaar verbonden. Optimalisatie door deze verbinding zorgt voor een efficiencyslag. Fouten worden sneller gedetecteerd en er wordt direct en automatisch op geanticipeerd. En dit alles door de slimme link tussen machines en apparaten.

De verzamelde data kunnen het dienstenpakket van een industrie uitbreiden. Data is kostbaar en de informatie die binnen een bepaalde industrie gaandeweg verzameld wordt, kan van grote waarde zijn voor een ander bedrijf. Er ligt potentie voor nieuwe verdienmodellen.

Gemba heeft ruime ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen door slimme toepassing van IT. Met IoT komen er nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Gemba kijkt graag met u waar de kansen liggen in uw industrie. Neem contact met ons op voor een afspraak