Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Efficiënt onderhoud en risicobeperking bij Oranje-Nassau Energie

Over Oranje-Nassau Energie

Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) opgericht in 1893 heeft haar wortels in de Limburgse steenkolenmijnen. De mijnen zijn er al lang niet meer, maar productiefaciliteiten des te meer. Het exploratie- en productiebedrijf is werkzaam in zowel de Nederlandse als Engelse Noordzee. IBM Maximo, geconfigureerd door Gemba, wordt gebruikt om alle platforms en het benodigde onderhoud te beheren, dit naar de specifieke inrichtingswensen van ONE.

Uitdaging: Efficiënt beheer van vele locaties

De productiefaciliteiten vereisen onderhoud en reparaties bij onvoorziene defecten. Volgens Merlijn Huisman van ONE gebruikten ze in Engeland al een verouderde versie van IBM Maximo via een serviceprovider, maar “het managen van alle informatiestromen ging niet vlekkeloos”. Het bestaande systeem sloot niet voldoende aan bij de dagelijkse gang van zaken. Een bedrijf als ONE draagt een grote verantwoordelijkheid. Daarom prefereert ONE zelf controle te hebben over alles wat te maken heeft met de werkzaamheden. Door het beheer van IBM Maximo via een externe serviceprovider, had ONE niet alle gewenste bevoegdheden. ONE wilde daarom eigen medewerkers opleiden om basisaanpassingen van IBM Maximo zelf te kunnen uitvoeren. Wanneer veiligheid ertoe doet, wil je de kennis in huis hebben om snel en adequaat te reageren.

Ervaring en kennis van de sector

De zoektocht naar een implementatiepartner met ervaring in de olie- en gassector leidde al snel naar Gemba. IBM raadde Gemba aan als zeer ervaren met IBM Maximo implementaties en als IBM Gold partner. Gemba ging aan de slag met de doelstellingen van ONE: het trainen van medewerkers zodat ze zelf basis aanpassingen kunnen doen, het integreren van verplichte veiligheidsprotocollen en betere werkstromen om adequaat en snel onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Aanpak: begin met goede inventarisatie

Het belangrijkste voor ONE was het realiseren van een systeem dat daadwerkelijk aansluit op de behoeften van het bedrijf. Een systeem dat ONE ondersteunt in plaats van dicteert. Het traject startte met een hands-on workshop om de wensen en eisen helder te krijgen. IBM Maximo kan op vele manieren toegepast worden, dus de keuze voor een juiste implementatie is de sleutel tot succes. Na de workshop is in korte tijd, op basis van een duidelijke scope, de basis van IBM Maximo voor ONE gelegd. Na 4 maanden was de basisstructuur beschikbaar voor alle productiefaciliteiten van ONE. En medewerkers werden opgeleid om zelf het systeem te beheren en te gebruiken. De implementatie is Merlijn goed bevallen.

"Als er toch andere of extra eisen naar boven kwamen was Gemba flexibel in de aanpak. De wensen werden opgepakt en er werd snel geschakeld, waardoor de implementatie succesvol is verlopen."

Merlijn Huisman, CMMS Engineer Oranje-Nassau Energie B.V

Resultaat

ONE heeft nu een systeem dat aansluit bij de behoefte en kan het zelf beheren. Specifieke eisen aan de sector, de Safety and Environmental Critical Elements, zijn geïntegreerd in IBM Maximo en ondersteunen de compliance. Er is een goede risicoschatting en prioritering van onderhoud, voor een optimale veiligheid over de hele linie. Ook is veel tijd gestoken in het opzetten van de juiste werkprocessen. Deze workflows (her)kennen de verantwoordelijkheden van elke medewerker. Een reparatie wordt hierdoor automatisch toegekend aan de juiste persoon in het systeem. Ook worden betrokken medewerkers automatisch geïnformeerd. “Voor gebruikers hebben we een overzichtelijk maintenance systeem gekregen, door Gemba, op basis van KPI’s met openstaande taken.”

Duurzame implementatie

Door het automatiseren van bepaalde zaken, zoals ondersteuning bij risico-inventarisatie en het toekennen van taken, wordt er tijd bespaard en overzicht gecreëerd in de dagelijkse gang van zaken. Prioriteiten en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en het beheren van alle productiefaciliteiten is een stuk overzichtelijker geworden. Als de eisen aan het systeem veranderen, kunnen medewerkers zelf aanpassingen doorvoeren. Voor ingewikkelde wijzigingen kan ONE altijd terecht bij Gemba, maar in de basis is het volledig onafhankelijk van derden.

Toekomstbestendig

Volgens Merlijn is het systeem nu meer gestructureerd dan voorheen, wat zorgt voor een hogere efficiëntie nu en in de toekomst.

"Het systeem zit dankzij Gemba op de juiste manier in elkaar en ze stellen op de juiste momenten de juiste kritische vragen."

Merlijn Huisman, CMMS Engineer Oranje-Nassau Energie B.V.

Verdere informatie

Neem vrijblijvend contact op met Gemba voor vragen over IBM Maximo en het implementeren van uw onderhoudsmanagementsysteem dat kosten en tijd bespaart.