Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

ESG en asset management: het een kan niet zonder het ander

ESG en asset management: het een kan niet zonder het anderESG staat voor Environmental, Social, Governance: drie aspecten van duurzaamheid waar geen organisatie meer om heen kan. En dat heeft niet alleen met wet- en regelgeving te maken. Wat houdt ESG in? Waarom moet u ermee aan de slag? En wat heeft het met uw asset management te maken? Drie belangrijke vragen waar we op ingaan in deze eerste blog van een serie over ESG.

ESG: milieu, mens en bestuur

Tegen 2030 moet de wereld duurzamer zijn: dat hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) in 2015 al met elkaar afgesproken. Er zijn toen 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen, verdeeld over drie aandachtsgebieden: Environmental, Social en Governance. Environmental gaat over hoe organisaties omspringen met natuur en milieu, denk aan zaken zoals uitstoot, energieverbruik of klimaatverandering. Social heeft te maken met hoe ze omgaan met hun medewerkers, leveranciers, klanten en de gemeenschap waarin ze actief zijn. Bij governance draait het tot slot om hoe organisaties worden bestuurd, de ethische regels die ze hanteren.

Duurzaamheid geen overbodige luxe

Anno 2024 is ESG niet meer weg te denken van de bedrijfsagenda. Steeds meer organisaties zijn ervan doordrongen dat duurzaamheid geen luxe is, maar een noodzaak. Het moet anders, willen we toekomstige generaties nog een leefbare wereld bieden. Jonge mensen zijn daar steeds kritischer op naar werkgevers, ze willen alleen werken voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid op ESG-gebied nemen. Daarnaast speelt wet- en regelgeving een rol. Zo verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie bedrijven om over verschillende ESG-aspecten te rapporteren. Deze richtlijn geldt vanaf 1 januari dit jaar voor zo’n 250 bedrijven en wordt per 1 januari volgend jaar verder uitgebreid. Het zal niet lang duren voordat ook kleinere bedrijven over hun duurzaamheid moeten rapporteren. Als dat tenminste al niet van ze wordt verlangd door hun klanten.

Directe impact op ESG

Scope impact ESGWat is nu de link tussen ESG en asset management? Organisaties hebben direct en indirect invloed op de duurzaamheid van hun omgeving. Zo produceren ze direct uitstoot met hun bedrijfsfaciliteiten en voertuigen (scope 1) en indirect met hun inkoop (scope 2) en hun operationele en andere activiteiten (scope 3). Het onderhoud van hun assets heeft rechtstreeks impact op scope 1. Denk bijvoorbeeld aan preventief onderhoud, waarmee ze de levensduur van een asset verlengen en zo hun footprint verminderen. Of aan het op afstand monitoren van assets met AI, waardoor monteurs minder op pad hoeven. Maar ook binnen scope 2 en 3 zijn er raakvlakken tussen ESG en asset management. Is er bij ingekochte assets bijvoorbeeld geen sprake van kinderarbeid? Hoe schoon zijn de goederen die met de bedrijfsassets worden geproduceerd? En hoe veilig zijn de werkomstandigheden bij het onderhoud?

ESG-rapportage

IBM MAS met ICDHet op een slimme manier vastleggen en analyseren van data over uw assets en onderhoud helpt uw organisatie beter te presteren op het gebied van ESG en dus duurzamer te worden. Daartoe biedt IBM Maximo Application Suite (IBM MAS) uitgebreide mogelijkheden. Met de verzamelde data kunt u bovendien de nodige duurzaamheidsrapportages maken, de basis is al gelegd. Zo is uw bedrijf in staat zelf de vinger aan de pols te houden, te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de CSRD én aan de buitenwereld te laten zien wat uw ESG-inspanningen opleveren. In een volgende blog over ESG vertellen we hoe u hiermee een begin maakt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ESG en hoe Gemba u hierbij ondersteunt met IBM MAS? Neem contact op met Emile van Rijn: +31 (0)618423531 43 of e.vanrijn@gemba.nl.