Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Verplichte duurzaamheidsrapportage: hoe haalt u data voor de CSRD uit IBM Maximo ?

Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten steeds meer organisaties vanaf 2024 verplicht rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Bent u klaar voor deze nieuwe rapportagerichtlijn van de Europese Unie? En hoe haalt u de data die u voor uw rapportage nodig hebt eenvoudig uit IBM Maximo?

Hoe duurzaam zijn organisaties nu eigenlijk? Met de nieuwe CSRD-richtlijn wil de EU het antwoord op deze vraag beter in kaart brengen en dat heeft ingrijpende gevolgen. Want de CSDR raakt in eerste instantie vooral grotere organisaties, maar daar stopt het niet.

Concreet moeten bedrijven die nu al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen vanaf 1 januari 2024 aan de CSRD voldoen. De CSRD is in feite een uitbreiding van de NFRD. Vanaf 2025 geldt de verplichting voor grote bedrijven die nu nog niet onder de NFRD vallen. Daarbij gelden er drie criteria: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar en meer dan 20 miljoen euro op de balans. Voldoet een organisatie aan twee van de drie voorwaarden, dan is dit al genoeg om als ‘groot’ te worden aangemerkt. Daarmee is de CSRD straks van toepassing op meer dan 49.000 bedrijven (ter vergelijking: zo’n 11.700 organisaties vallen nu onder de NFRD).

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Echter ook niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven ontspringen de dans op termijn niet, voor hen denkt de EU na over een lichtere CSRD-variant, die makkelijker toepasbaar is.

Basis voor CSDR-rapportage

Om aan de CSRD te voldoen, moeten organisaties over allerlei zaken rapporteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar factoren zoals de CO2-uitstoot, het energieverbruik of de invloed op de biodiversiteit, maar ook naar de sociale impact van de activiteiten. Hoe gaat een bedrijf om met mensen, binnen de eigen organisatie én in de keten? Dat betekent dus heel veel data uit verschillende systemen verzamelen en rapporteren. IBM Maximo is een waardevolle informatiebron voor een belangrijk deel van de verplichte rapportages. De asset management software legt immers allerlei gegevens over assets zoals installaties, voertuigen en infrastructuurobjecten vast, zowel uit IoT-systemen en monitoringsystemen als besturingssystemen.

Hoeveel kuub uitstoot levert een asset bijvoorbeeld in een bepaalde periode? Hoe zit het met het brandstofgebruik? En hoe is het met aspecten zoals de lucht- en waterkwaliteit of de veiligheid van medewerkers? Het mooie is dat IBM Maximo al dit soort data standaard kan doorspelen naar IBM Envizi, een oplossing speciaal voor de rapportage van gegevens op het gebied van milieu, mens en governance. Met IBM Maximo Application Suite (IBM MAS) gaat dat via een API: de IBM MAS Connector. Maar ook als u IBM Maximo 7.6.1 hebt kunt u rapporteren met IBM Envizi. Dat werkt via het IBM Maximo Integration Framework. IBM Envizi kan meer dan 500 verschillende soorten data aan en biedt allerlei handige standaardrapportages voor de CSRD.

Begin nu met voorbereiden op CSRD

Misschien valt uw organisatie niet direct onder de CSRD, maar één ding staat vast: er komt een moment dat u eraan moet geloven. Bovendien kunt u beter nu al beginnen met de voorbereidingen, zodat u straks niet wordt ingehaald door de ontwikkelingen. Bent u bijvoorbeeld verplicht per 2025 te rapporteren, dan moet u al over 2024 data verzamelen.

Bij Gemba kunnen we u daarbij helpen. We gaan samen om de tafel om te kijken welke gegevens u nodig hebt en hoe we die met behulp van IBM Maximo en IBM Envizi of een andere geschikte rapportagetool bij elkaar brengen en op de juiste manier beschikbaar stellen. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld ook de link leggen naar uw gebouwbeheersysteem, zoals IBM Tririga. Want ook daar valt veel te verduurzamen en worden er steeds hogere eisen gesteld. Zo komt er een nieuwe EU-richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen aan, die naar verwachting tegen 2025 zal ingaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de CSRD en hoe Gemba uw organisatie kan helpen aan de nieuwe EU-richtlijn te voldoen? Neem contact op met Wouter Schouten: +31 (0)6 – 52 68 37 43 of w.schouten@gemba.nl.