Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Gemba helpt DP World bij stap naar predictive maintenance

Gemba helpt DP World bij stap naar predictive maintenanceDP World wil het onderhoudsbeheer van zijn assets in de Antwerpse haven optimaliseren. Asset management-specialist Gemba ontwikkelde een maintenance-concept in IBM Maximo, gebaseerd op ISO 55000, dat momenteel in de praktijk wordt gebracht. Met deze stap behoort straks ook predictive maintenance tot de mogelijkheden.

DP World wil meer doen dan ‘planned maintenance’ van assets zoals kranen, straddle carriers en containerheftrucks in de Antwerpse haven. “In plaats van zijn asset management-oplossing IBM Maximo puur te gebruiken voor het plannen van onderhoudswerkzaamheden en het aanmaken van werkorders, wil het bedrijf een stap vooruitzetten in zijn onderhoudsbeheer”, vertelt Berry Kleuver. Hij is functioneel consultant bij Gemba, een bedrijf gespecialiseerd in asset management- en IoT-oplossingen. Gemba ondersteunt DP World Antwerpen al langer bij zijn onderhoudsbeheer. Zo hielp Gemba het logistieke bedrijf recent nog een koppeling te realiseren tussen IBM Maximo en twee magazijntorens, voor het geautomatiseerd ophalen van onderdelen voor onderhoudswerk.

Nieuw maintenance-concept

Kleuver presenteerde een maintenance-concept in IBM Maximo aan DP World Antwerpen. Dit concept helpt het bedrijf om zijn onderhoudsbeheer te optimaliseren. Kleuver: “Dat begint bij het vastleggen van data over de assets: waar bevinden ze zich, waar zijn ze onderdeel van en wat is hun functie? Vandaaruit bepaal je welke onderhoudswerkzaamheden je aan welke assets moet uitvoeren.” De nieuwe manier van werken wordt momenteel uitgeprobeerd in een project voor de onderhoudsoptimalisatie van de kranen aan de havenkades, die worden gebruikt voor het laden en lossen van containers op schepen. “Dat doen we samen met DP World en Peinemann. Daarbij richten wij ons op het vastleggen van gegevens over de assets en het inrichten van de processen in IBM Maximo”, aldus Kleuver.

Conditie assets centraal monitoren

Voor het project maakte Peinemann eerst een inventarisatie van alle onderdelen van de kranen en bracht het de risico’s in kaart in een FMECA. Kleuver: “Wat kan er falen? Wat zijn kritische componenten? Welke meetwaardes mogen niet worden overschrijden? En welke maatregelen kun je nemen om dat te voorkomen? Op basis van dit soort informatie stel je vast welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om de risico’s op falen te beperken.” Van een aantal kranen zijn de gegevens over de componenten op dit moment al vastgelegd in IBM Maximo. De onderhoudswerkzaamheden aan de kranen worden rechtstreeks vanuit de asset management-oplossing aangestuurd. “De monteurs van DP World Antwerpen gaan met een tablet op pad om de onderhoudsconditie van de kranen te onderzoeken en vast te leggen. Ze zien per component wat ze moeten meten en noteren de waarden. Deze informatie wordt direct centraal verwerkt in IBM Maximo. Zo kunnen de technici van DP World Antwerpen de conditie van de assets monitoren en zien ze het meteen als een drempelwaarde wordt overschreden”, legt Kleuver uit.

Predictive maintenance binnen bereik

Het nieuwe onderhoudsconcept is een hele verbetering ten opzichte van de oude situatie, waarbij de monteurs hun werkorders kregen in de vorm van geprinte Excel-sheets en data niet naar IBM Maximo werden teruggekoppeld. De aanpak zal nu worden toegepast op de overige kranen en daarna ook op andere assets van DP World Antwerpen, zoals de straddle carriers en containerheftrucks. Kleuver: “Door gestructureerd en gestandaardiseerd gegevens over het onderhoud en de conditie van zijn assets vast te leggen, krijgt DP World Antwerpen veel beter inzicht in de life cycle van de assets. Het bedrijf kan bovendien aan benchmarking gaan doen. Waarom slijt bijvoorbeeld de ene remschijf meer dan de andere?” Ook de stap naar predictive maintenance komt binnen bereik. “Daarbij bepaal je aan de hand van analyses van alle verzamelde data het beste moment voor onderhoud. Het gebeurt niet te vroeg, waardoor je onnodig kosten maakt, maar ook niet te laat, waardoor je problemen voorkomt. Je assets presteren maximaal, tegen minimale kosten”, stelt Kleuver.

Asset management in de cloud

DP World is ook wereldwijd bezig om zijn asset management te stroomlijnen. “Er wordt vanuit het hoofdkantoor in Dubai gewerkt aan een manual voor de inrichting van de onderhoudsbeheerprocessen en de life cycle van assets volgens de IS0 55000-standaard. Daar voldoet het nieuwe onderhoudsconcept van DP Antwerpen in ieder geval vast aan. We hebben de plannen gedeeld met Dubai en ze zijn goedgekeurd”, vertelt Kleuver. DP World wil niet alleen in alle havens waar het bedrijf actief is zijn assets op dezelfde manier onderhouden, maar ook overal op dezelfde manier onderhoudsdata vastleggen. Bovendien is het streven om al deze gegevens samen te brengen in de cloud. Kleuver: “Die opdracht nemen we vanuit Gemba mee in alles wat we voor DP World Antwerpen doen. Zo gaan alle data die we nu verzamelen over de kranen al IBM Maximo in en we maken zo veel mogelijk gebruik van standaardoplossingen binnen Maximo. Want hoe meer gestandaardiseerd je werkt, hoe makkelijker het is om de stap naar de cloud te maken. Daar denken we als Gemba in mee. Dat gaat verder dan IBM Maximo en stopt niet bij de techniek of ad-hoc projecten. Ook op strategisch niveau zijn we graag gesprekspartner van klanten zoals DP World.”

Meer weten?

Neem voor meer informatie over Gemba’s oplossingen voor asset management contact op met Berry Kleuver, via b.kleuver@gemba.nl of +31(0)6 15 00 53 38.