Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Health & Safety: integreer uw werkvergunnings- en auditprocessen

Health & Safety: integreer uw werkvergunnings- en auditprocessenAls het om Health & Safety gaat, wilt u liever niet achter de feiten aanlopen. U wilt allereerst uw werknemers een gezonde en veilige werkomgeving bieden, maar ook garanderen dat u volgens alle andere geldende Health & Safety-regels werkt. Het in IBM Maximo integreren van uw werkvergunnings- en auditprocessen maakt dat een stuk makkelijker!

Gezond en veilig werken

Health & Safety is een issue in iedere organisatie, van installatie en fabriek tot kantoor. Het gaat over veel meer dan alleen de werkomstandigheden, want ook uw processen en producten moeten gezond en veilig zijn. Medewerkers, klanten, het milieu – Health & Safety raakt alles en iedereen en moet daarom integraal deel uitmaken van alles wat er in uw organisatie gebeurt. Ook continue toetsing van de operationele procedures en veiligheidsnormen is noodzakelijk. Wordt er veilig en gezond gewerkt? En voldoen we aan de wet- en regelgeving?

Veiligheid olie & gas

Neem de use case van een bedrijf in de olie- en gasindustrie, waar bijvoorbeeld risico’s rond brandveiligheid of giftige stoffen een grote rol spelen. Bij elke handeling is het belangrijk om te weten wat de Health & Safety-risico’s precies zijn en hoe het bedrijf die kan minimaliseren. Zo is het van vitaal belang dat bij werkzaamheden op een boorplatform van het bedrijf de juiste procedure wordt gevolgd. Is de omgeving wel veilig? Beschikt de medewerker die de klus gaat klaren over de benodigde diploma’s en certificeringen? En heeft hij of zij correcte en volledige werkinstructies?

Voorwaarden werkvergunning olie & gas toetsen

Met IBM Maximo is het mogelijk een omgeving te bouwen waarmee het olie- en gasbedrijf in realtime kan zien of het de offshore onderhoudswerkzaamheden veilig en volgens de regels kan uitvoeren. Bij een aanvraag voor een werkvergunning wordt getoetst of er aan alle geldende veiligheidscriteria is voldaan. Als dat nodig is, volgt er nog een extra risicoanalyse of komt er bij installatiespecifieke werkzaamheden ook een installatieverantwoordelijke aan te pas die controleert of er nog iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld het elektrisch veiligstellen van een installatie.

Onderhoud offshore volledig in beeld

Maar daar stopt het verhaal niet. Want het kan natuurlijk zijn dat er op meerdere niveaus van het boorplatform onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden en die mogen elkaar niet bijten. Dit maakt IBM Maximo inzichtelijk, maar Gemba IoT heeft ook een dashboard ingericht dat de situatie visueel weergeeft: het bedrijf kan per verdieping van het platform zien wat er gebeurt. Pas als alle signalen op groen staan, kan de gebruiker de werkvergunning uitgeven.

Standaard brede Health & Safety-functionaliteit

Met IBM Maximo is het dus niet nodig om een aparte oplossing voor het verstrekken van werkvergunningen te gebruiken. Kiest u voor de speciale industry solutions van IBM Maximo, dan maakt deze functionaliteit zelfs standaard deel uit van een veel breder pakket aan Health & Safety-mogelijkheden. Anders kunt u ook kiezen voor de Health & Safety add-on. Ook een Health & Safety Audit & Survey-tool is inbegrepen in de industry solution of als add-on beschikbaar. Daarmee kunt u controleren of alle werkzaamheden wel zijn uitgevoerd zoals voorgeschreven en of de veiligheidssystemen optimaal functioneren en worden getest. Voordeel is dat u zo altijd beschikt over uw eigen, actuele Health & Safety-auditdata.

Dagelijks inzicht in Health & Safety

Om het voorbeeld van het olie- en gasbedrijf nog even af te maken, daarbij heeft de Health & Safety-verantwoordelijke een dashboard dat dagelijks inzicht biedt in actuele openstaande audits die worden uitgevoerd op het boorplatform. Welke acties voor de audits moeten er bijvoorbeeld nog gebeuren? Welke documenten ontbreken? Waar wordt er niet volgens de normen of geldende eisen gewerkt? Voldoen de veiligheidssystemen aan de reglementen en toetsingscriteria en zijn er extra testen nodig om dit aan te tonen? Die informatie stelt de Health & Safety-manager in staat tijdig en effectief bij te sturen en dus kort op de bal te spelen – voor alle veiligheid, van mens, milieu, product en omgeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het integreren van uw werkvergunnings- en auditprocessen voor Health & Safety in IBM Maximo? Neem contact op met Berry Kleuver, via 06 15 00 53 38 of b.kleuver@gemba.nl.