Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Help, zijn mijn onderhoudsmedewerkers wel gekwalificeerd?

Hoe weet u zeker dat de mensen die onderhoudswerkzaamheden aan uw assets uitvoeren aan alle vereisten voldoen? Het is niet makkelijk om die vraag te beantwoorden. Bij de werknemers van uw eigen bedrijf is het al een uitdaging, laat staan bij medewerkers van externe partijen. IBM Maximo helpt u controle te houden over de kwalificatie van onderhoudsmedewerkers.

Zijn mijn onderhoudsmedewerkers gekwalificeerd

Zeker in een veiligheidskritische sector, zoals de olie- en gasindustrie, is het belangrijk dat uw onderhoudsmedewerkers gekwalificeerd zijn en aan alle regels voldoen. Dat kunnen wettelijke vereisten zijn, zoals de VCA-certificering, maar ook voorwaarden en afspraken die uw bedrijf zelf hanteert. Om überhaupt bij een installatie in de buurt te mogen, moeten monteurs of andere onderhoudsmensen bijvoorbeeld bepaalde trainingen met succes hebben gevolgd en op de hoogte zijn van zaken zoals vluchtroutes of de locatie van brandblussers. Als opdrachtgever voor de onderhoudswerkzaamheden bent u daarvoor verantwoordelijk, al huurt u mensen in van een ander bedrijf. Ook voor de verzekering is dit van belang. Zet u ongecertificeerde medewerkers in, dan bent u niet verzekerd.

Info over certificering onderhoudsmedewerkers versnipperd

De informatie die nodig is om alle afspraken en regels na te leven, is bij veel organisaties versnipperd. Vaak houden ze in een Excel-sheet bij welke medewerker welke trainingen heeft gevolgd en certificeringen heeft behaald. Daarbij zijn er mogelijk per vestiging verschillende sheets of systemen in gebruik en dus verschillende versies van de waarheid in omloop. Door personeelsverloop zijn de gegevens ook niet altijd up-to-date, terwijl externe medewerkers meestal buiten beeld blijven doordat hun eigen werkgevers informatie rond training en certificering vastleggen. Een complicerende factor is verder dat verschillende afdelingen betrokken zijn of een belang hebben bij training en opleiding. Dat gaat van HR en planning tot techniek en onderhoud.

Kwalificaties per rol en medewerker matchen

Hoe zorgt u nu dat u alle benodigde gegevens over vereisten, vaardigheden, trainingen en certificeringen voor onderhoudswerk bij elkaar brengt en inzichtelijk maakt? Bij Gemba hebben we een aantal van onze klanten geholpen om dit met IBM Maximo te doen. Aan de ene kant hebben we per onderhoudsrol de vereisten in kaart gebracht, aan de andere kant de gevolgde trainingen en behaalde certificeringen per medewerker, en dit zowel voor interne als externe mensen. Die plaatjes hebben we in IBM Maximo over elkaar gelegd.

Altijd gekwalificeerde medewerkers inzetten

Door het matchen van de gegevens in IBM Maximo hebben de bedrijven in kwestie helder inzicht in de stand van zaken. Ze weten precies wat er nodig is om bepaalde werkzaamheden aan assets uit te voeren en welke medewerkers daarvoor zijn gekwalificeerd. Met deze informatie kan de planningsafdeling mensen met de juiste vaardigheden inzetten. De technische afdeling weet welke medewerkers zij moet aansporen om hun certificeringen te vernieuwen. En de HR-afdeling kan het onderwerp goed voorbereid meenemen in functioneringsgesprekken met onderhoudsmedewerkers. Het is zelfs mogelijk om medewerkers direct in IBM Maximo trainingen te laten aanvragen. Training en certificering op het gebied van onderhoud wordt op deze manier integraal onderdeel van uw bedrijfsprocessen.

Meer weten?

Kunnen we u helpen met het inzichtelijk maken van de training en certificering van onderhoudsmedewerkers in IBM Maximo? Neem contact op met Wouter Schouten: +31 (0)6 – 52 68 37 43 of w.schouten@gemba.nl.