Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Pipeline Control bereikt kwaliteit met IBM Maximo

Pipeline Control (PLC) is een bedrijf dat zich bezig houdt met beheer, onderhoud en reparatie van pijplijnen met gevaarlijke inhoud. Ze zijn opgericht in 2004, eindverantwoordelijk is de heer Gerrit Noorlander. Het beheer en het onderhoud van pijpleidingsinstallaties en netwerken wordt steeds meer het werk voor specialisten. Dit komt doordat de wetgever steeds hogere eisen stelt aan deze assets en de eigenaren dienen met steeds meer aspecten rekening te houden. De basis van een goede relatie met de klanten is vertrouwen. Juist bij deze materie moet het vertrouwen er zijn dat er kwaliteit geleverd wordt en dat afspraken worden nagekomen.

Maximale samenwerking

In eerste instantie heeft Pipeline Control vakmensen in dienst, professionals die kwaliteit leveren en weten wat ze doen. Om de processen te ondersteunen wordt er gebruik gemaakt van IBM Maximo. Dit systeem was al in gebruik, maar sinds een jaar of vier, met de komst van de heer Gerrit Noorlander, wordt Maximo veel beter benut. De contacten met Gemba zijn versterkt en de gezamenlijke inspanning heeft in 2014 zelfs geleid tot de IBM Maximo Innovation Award.

Wat doet IBM Maximo voor PLC

Met het intensiever gebruik van Maximo is er een ware efficiencyslag gemaakt. PLC werkt veel mobiel en Maximo ondersteunt deze manier van werken. De laatste jaren heeft PLC een mooie groei doorgemaakt met hetzelfde aantal mensen. Voor die medewerkers zijn de werkzaamheden bovendien leuker geworden; ze hebben minder administratie en ze zijn meer inhoudelijk bezig.
De kwaliteitsverandering resulteert in de volgende voordelen:

Nauwkeurigere rapportages.

Recente en oudere gegevens zijn eenvoudig en snel op te vragen.

Er is een beter overzicht op een traject.

Administratieve werkzaamheden worden niet meer dubbel gedaan, omdat de verschillende systemen nu aan elkaar gekoppeld zijn.

Betrokkenheid

“De betrokkenheid van Gemba is heel groot, ze zijn toekomstgericht en samen zetten we iets moois neer.”

Gerrit Noorlander, Manager - Pipeline Control

Een mooi voorbeeld van de service die Maximo biedt is goed te merken bij de klikmeldingen. De gegevens uit de melding worden o.a vertaald naar een locatie, waardoor direct bekend wordt welke medewerker verantwoordelijk is. Deze medewerker kan vervolgens meteen aan de slag. Gemba heeft ervoor gezorgd dat GIS aan Maximo is gekoppeld en nu worden de klikmeldingen direct, automatisch ingepland bij de juiste persoon. Dit scheelt tijd.

De samenwerking met Gemba

Vanaf 2005 is Gemba partner van PLC. Consultants van Gemba komen met grote regelmaat bij PLC over de werkvloer. Er is veel individueel en direct contact. Dit zorgt er voor dat Gemba het bedrijf kent, de werknemers, de processen en de urenregistratie. Op het moment dat er problemen zijn of er is behoefte aan verbetering, dan neemt Gemba dit zeer serieus. De consultants luisteren goed naar de wensen van PLC en gaan flexibel om met de gewenste wijzigingen.
Voordelen van werken met de consultants van Gemba:

Je werkt echt samen met de mensen.

Samen iets moois neerzetten.

De betrokkenheid bij PLC is zeer groot.

Gemba is toekomstgericht en denkt daarin mee.

De aanpak is agile en no-nonsens, zaken zijn zo snel geïmplementeerd.

Rapid Deployment

Door onze jarenlange ervaring met Agile processen, hebben we de methode aan kunnen passen aan onze producten, organisatie en niet te vergeten aan onze klanten. Ons Agile proces is gebaseerd op korte ‘sprints’, deze leiden elk tot snelle oplevering van deelfunctionaliteit. Uiteraard wordt u nauw betrokken bij het proces.

De toekomst

Pipeline Control wil graag verder met IBM Maximo en nog beter en intensiever gebruik maken van diens mogelijkheden. Systemen kunnen nog beter aan elkaar gekoppeld worden. Predictive Maintenance moet ingevoerd gaan worden, zodat mogelijke problemen nog meer voorkomen kunnen worden. Daarnaast kunnen de mobiele oplossingen uitgebreid worden en ook de Scheduler (Maximo planningstool) wordt nog ingevoerd.

Vakmanschap

Vakmanschap is de kern van Pipeline Control, Maximo is de software die het allemaal mogelijk maakt en sluit zich daarmee aan bij die kern. De toekomst gaat meer efficiency en kwaliteit brengen. Uiteraard samen met Gemba. De klik is er, het vertrouwen is er en de resultaten zijn er.