Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Visuele rapportage met IBM Maximo: vijf praktische voorbeelden voor uw onderhoudsmanagement

Met IBM Maximo is het mogelijk fantastische visuele rapporten te maken. Vanuit een handig dashboard hebt u in één oogopslag inzicht in diverse facetten van uw onderhoudsmanagement. Aan wat voor visuele rapportage moet u dan denken? En hoe helpt dit u als asset manager? We geven u vijf voorbeelden ter inspiratie.

In een eerdere blog over IBM Maximo en business intelligence schreven we al over de verschillende mogelijkheden om data in IBM Maximo te analyseren en te rapporteren. In deze blog vertelden we onder meer over BIRT reporting en IBM Cognos, twee BI-tools die volledig met IBM Maximo zijn verweven. Met deze tools hoeft u geen datamodellen te bouwen en hebt u geen extra licentiekosten, twee belangrijke voordelen dus. BIRT is ideaal voor de rapportage van operationele data, terwijl IBM Cognos vooral wordt gebruikt voor het creëren van stuurinformatie.

Uit- en inzoomen vanuit een overzichtelijk visueel dashboard

De voorbeelden van moderne visuele rapportage die we in deze blog geven zijn met IBM Cognos gemaakt. Ze helpen u trends te zien, door uit te zoomen van detailinformatie in IBM Maximo en deze te visualiseren in een dashboard met tabellen en grafieken. Vanuit dit dashboard hebt u inzicht in de grote lijnen, zodat u weet of u op de goede weg bent met uw onderhoudsmanagement. Maar u kunt ook eenvoudig doorklikken naar onderliggende detaildata. Zo hebt u snel antwoord op allerlei belangrijke vragen over uw onderhoud. De volgende vijf voorbeelden geven u een idee van de krachtige visuele rapportagemogelijkheden die IBM Maximo u in combinatie met IBM Cognos biedt.

1. In sync met uw bronsysteem

Datakwaliteit bepaalt de basis van uw onderhoudssysteem. Natuurlijk wilt u zeker weten dat u al uw te onderhouden assets en hun status in IBM Maximo goed in beeld hebt. Zijn er nieuwe assets bijgekomen? Moeten er assets worden opgeruimd? Welke assets worden niet meer gebruikt, maar moet u wel nog onderhouden? Met (tien)duizenden assets verspreid over een groot geografisch gebied, kan dat een uitdaging zijn. U haalt de informatie over de locatie en de status van de assets uit uw GIS, BIM of Asset Integrity System. Die data gaan wekelijks IBM Maximo in. Maar bent u daarmee wel helemaal in sync? Op uw dashboard ziet u direct of u actie moet ondernemen of dat de informatie in IBM Maximo overeenkomt met de gegevens in uw bronsysteem.

2. Spreiding van uw onderhoudswerk

In IBM Maximo maakt u prognoses voor het onderhoud aan uw assets, vaak voor een aantal jaren vooruit. Verschillende soorten assets hebben verschillende soorten onderhoudsschema’s. Sommige assets krijgen bijvoorbeeld het ene jaar groot en het andere jaar klein onderhoud. Maar er zijn ook assets die één keer een grote onderhoudsbeurt krijgen en daarna twee keer een kleine, met tussenpozen van meerdere jaren. Door deze verschillende ritmes kan er een ophoping van onderhoudswerk ontstaan in bepaalde periodes, terwijl u in uw organisatie ook beperkt bent door een tekort aan monteurs. Op uw dashboard ziet u met één blik waar de bottlenecks zitten, aan de hand van een grafiek met blokjes in verschillende kleuren. Klikt u op een blokje, dan krijgt u in beeld om welke assets en aantallen het gaat. U kunt dan keuzes maken, op basis van risicogebaseerd onderhoud. Waar is het mogelijk het onderhoud uit te stellen, zodat u de focus op uw belangrijkste assets houdt? Dit helpt u het werk beter te spreiden, ook op de lange termijn.

Meerjarenplan voor Assets

3. Juistheid van werkorders

De praktijk is weerbarstiger dan de theorie. Het kan voorkomen dat een monteur ter plaatse op basis van zijn kennis en ervaring vaststelt dat een asset grondiger onderhoud nodig heeft dan was aangegeven in de werkorder. Of misschien is juist het omgekeerde het geval en blijkt er minder vaak onderhoud nodig te zijn. Door een simpele vraag als taak in de werkorder op te nemen, weet u welk type onderhoud eigenlijk nodig was: S, M of XL. In een overzichtelijke grafiek in uw dashboard ziet u terug hoeveel werkorders niet klopten en kunt u doorklikken naar informatie op assetniveau. Zijn er verbanden te leggen tussen bepaalde merken en types? Is het tijd om het onderhoudsregime aan te passen voor steeds ouder wordende assets? Of laat u kansen liggen om geld te besparen door het schrappen van onnodig onderhoud? Daarmee neemt u waardevolle feedback van uw monteurs mee in uw onderhoudsplan.

Gepland vs gewenst onderhoud

4. Onderhoud lopend jaar

Misschien genereert uw organisatie aan het einde van elk jaar alle werkorders voor het komende jaar, maar het kan ook zijn dat u dit bijvoorbeeld over een periode van zes weken vooruit doet. Hoe het ook is, u wilt wel graag weten of u tijdens deze periode in de pas loopt met uw geplande onderhoudswerk. In uw dashboard staat een staafdiagram die meteen de voortgang van uw onderhoudswerk inzichtelijk maakt. Welke werkorders zijn voltooid, welke nog niet en welke zijn geannuleerd? Zo houdt u de vinger aan de pols en kunt u tijdig ingrijpen als u achter dreigt te lopen.

5. Openstaande werkorders voorgaande jaren

Soms blijven werkorders in de loop van de tijd openstaan. Wat is daarmee aan de hand? Een staafdiagram vertelt u wat de status van uw openstaande werkorders is. Hoeveel orders moeten er bijvoorbeeld nog worden ingepland? Hoeveel zijn er toegewezen aan een monteur? En hoeveel zijn er in uitvoering? U hebt snel inzicht in het aantal onderhoudsbeurten dat is gemist. Zijn er al nieuwe werkorders gegenereerd voor assets terwijl er nog oude werkorders niet zijn uitgevoerd? Dan zijn de oude misschien al achterhaald en kunt u deze nu annuleren.

Openstaande onderhoudsorders voorgaande jaren

Altijd kijken naar actuele informatie

Voordeel van dit soort visuele rapporten boven overzichten in Excel, is dat u data niet telkens opnieuw hoeft in te laden om deze te analyseren. De gegevens in uw dashboard worden voortdurend bijgewerkt vanuit IBM Maximo en zijn altijd actueel. Bovendien kijkt iedereen die bij uw onderhoud is betrokken naar dezelfde informatie: er is maar één versie van de waarheid.

Gewoon beginnen

Het maken van visuele rapporten met IBM Maximo is niet ingewikkeld. Wat wel belangrijk is dat u vooraf scherp hebt wat u precies wilt meten en waar u op wilt sturen. Dat kan over het onderhoudswerk zelf gaan, zoals in bovenstaande voorbeelden, maar ook over het aantal storingen en hun doorlooptijd, de inzet van medewerkers of de kosten van uw onderhoud. Vanzelfsprekend helpen wij u daar graag bij vanuit Gemba. Ons credo is: gewoon beginnen. U zult zien dat uw rapportagebehoefte geleidelijk groeit, zodra u in uw data duikt. U legt nieuwe verbanden, past wellicht uw onderhoudsstrategie aan en bent nieuwsgierig naar de uitkomsten. Op die manier verbetert u uw rapportage én uw onderhoud continu.

Meer weten?

Meer weten over visuele rapportage met IBM Maximo? Neem contact op met Stefan Ferdinandus van Gemba, via +31 (0)6 15 65 99 47 of s.ferdinandus@gemba.nl.