Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Vertrouwen

Niets is zo belangrijk voor ons bedrijf als het vertrouwen van onze klanten. Dat vertrouwen verdienen we elke dag door eerlijk en rechtvaardig om te gaan met elkaar en met elke klant, zakelijke partner en concurrent. De inzet van Gemba om uitmuntend werk te leveren en alle wetten en ethische normen na te leven bij al ons zakelijk handelen is essentieel voor dat vertrouwen.

Integriteit

Integriteit is essentieel. Bij het beoordelen van een handeling moet u niet alleen kijken of het wettelijk of volgens deze Gedragscode is toegestaan, maar ook of het de juiste handeling is. Daarom moeten we onze zakelijke en ethische Gedragscode geregeld doornemen, zelfs als we die al eerder hebben gelezen. De Gedragscode is er om ons inzicht te geven in het gedrag dat van ons wordt verwacht en geeft aan met wie u contact op moet nemen voor advies over complexe zaken.

Samen

Als u ziet dat een collega de richtlijnen overtreedt of deze te vrij interpreteert, meld dit dan onmiddellijk bij uw manager, Personeelszaken of de directie. Het is het recht en de verantwoordelijkheid van alle werknemers om gebruik te maken van een van deze manieren voor het melden van ongepaste activiteiten. Geen enkele zakelijke transactie en geen enkel strategisch doel is het waard de reputatie op te offeren waarvoor we zo hard hebben gewerkt en waarop we terecht allemaal heel trots zijn.

DOWNLOAD GEMBA CODE OF CONDUCT