Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Prestatie Meet Systeem

Uw bedrijf is constant in beweging en dat vraagt een continue inzicht in uw bedrijfsprocessen. Bent u ook op zoek naar de balans tussen prestaties, risico’s en kosten om infra- en civiele objecten te kunnen beheren? Prestatiemanagement draagt bij aan inzicht en helpt de processen managen. Het Performance Measurement System van Gemba is een zelfontwikkelde add-on voor IBM Maximo. Hiermee wordt specifiek invulling gegeven aan de eisen en voorwaarden die Rijkswaterstaat binnen zijn DBFM- contracten stelt. (Design-Build-Finance-Maintain)

Prestatiemanagement verbindt

De Infra Asset Management wereld heeft steeds meer te maken met de invloeden van onze Smarter Planet, nieuwe meetmethodes en nieuwe informatie. Deze toenemende informatie en data komt voort uit de beschikbaarheid van sensoren, uitgevoerde metingen, besturingssystemen en de toenemende hoeveelheid videoregistratie naast de wegen. Dit alles leidt ertoe dat men niet meer op de traditionele manier kan kijken naar Asset management voor Infra objecten. De geijkte vastlegging voldoet niet meer, zeker niet als men kijkt naar de eisen die tegenwoordig boven komen drijven vanuit de Performance Measurement Systemen, verwachte rappportagebehoeften en gevraagde stuurinformatie. De Gemba-add-on op IBM Maximo verbindt alle factoren en biedt uw onderneming de tools om zo effectief mogelijk te opereren.

Integratie en controle

Het huidige Asset Management systeem gaat verder dan onderhoud en beheer. Integratie met operationele processen is essentieel. Alleen dan kan een organisatie voldoen aan de eisen binnen het DBFM-contract en ook aan de eisen die gesteld worden aan de beschikbaarheid van data en integratie van processen. We zien hier dat er een duidelijke rol is weggelegd voor Service Management Processen. Deze kunnen al in een vroeg stadium inzicht bieden in de effecten van incidenten en hun invloed op de gestelde eisen binnen SLA’s, DBFM-contracten en op de Performance van de Assets. Hierdoor ontstaat meer controle op het totale beheersproces.