Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

ESG-rapportage: hoe begint u ermee? 5 tips

Hoe begint u met uw ESG rapportage? 5 tipsHet is verstandig om nú een begin te maken met ESG-rapportage. Is het niet omdat het verplicht is, dan omdat het van uw bedrijf wordt verwacht. We schreven er al over in een eerdere blog over ESG (Environmental, Social, Governance). Maar hoe pakt u dit aan? 5 tips die u helpen uw prestaties op het vlak van ESG inzichtelijk te maken.

1. Bepaal waarom u een ESG-rapportage wilt maken

Naast wettelijke verplichtingen zijn er meer goede redenen om aan duurzaamheidsrapportage te doen. Uw klanten of investeerders vragen er bijvoorbeeld om. Potentiële nieuwe medewerkers willen weten of u wel duurzaam genoeg bezig bent. Of u wilt uit eigen beweging uw duurzaamheidspraktijken verbeteren, zoals minder energie verbruiken, het aantal auto- of vliegbewegingen terugbrengen of veiliger werken. Ook de financiële druk loopt op, zo gaat de zware industrie de komende jaren fors meer betalen voor haar CO2-uitstoot. De eerste stap bij het maken van een ESG-rapportage is uw doelstellingen te bepalen: wat wilt u ermee bereiken?

2. Identificeer relevante ESG-factoren

Elke onderneming heeft andere prioriteiten rond ESG. Zo zullen minder uitstoot en veilig werken prioriteit hebben bij bedrijven in de olie- en gasindustrie. Terwijl een organisatie met veel privacygevoelige gegevens in huis, data governance hoog op haar prioriteitenlijstje zal hebben staan. Analyseer welke milieu-, sociale en governancefactoren relevant zijn voor uw bedrijf en uw sector. En focus op de gebieden die de meeste invloed hebben op uw bedrijfsprestaties en alle partijen die daarin een belang hebben.

3. Verzamel gegevens over de gekozen ESG-factoren

Hoe komt u aan betrouwbare data om te rapporteren over de ESG-aspecten die u inzichtelijk wilt maken? Het zal u verbazen hoe veel data u al in huis hebt. Denk alleen al aan operationele statistieken, zoals de jarenlange onderhoudshistorie die u hebt opgebouwd in IBM Maximo. Daar kunt u veel waardevolle data uithalen die u helpen duurzamere keuzes te maken. Is het bijvoorbeeld wel nodig om een asset te vervangen of is revisie voldoende? En wat scheelt het op afstand monitoren van assets met sensoren aan CO2-uitstoot? Breng in kaart welke gegevens u nodig hebt, over welke data u beschikt en waar het nodig is om deze te verrijken. Ook gegevens uit externe bronnen kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld data over weersomstandigheden die mogelijk impact hebben op de conditie van uw assets.

4. Stel meetbare doelen bij uw ESG-rapportage

Hoe concreter uw ESG-doelstellingen, hoe beter u kunt meten hoe u presteert. Welke voortgang maakt u? En waar is er nog ruimte voor verbetering? De SMART-methode helpt u bij het helder krijgen van uw doelstellingen. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden. Een SMART-doelstelling kan bijvoorbeeld zijn de komende drie jaar twintig procent aan energie te besparen door de installatie van een waterpomp. Of het komende jaar het aantal autobewegingen met een derde te verminderen door assets uit te rusten met slimme sensoren.

5. Wees open in uw ESG-rapportage

Duurzaam werken is complex en veelomvattend. U kunt simpelweg niet alles in één keer aanpakken. Maar u kunt wel een begin maken met rapportage die duidelijk laat zien waar u mee bezig bent. Communiceer eerlijk over uw prestaties op het gebied van ESG, zowel over de successen die u hebt behaald als over de uitdagingen waar u tegenaan bent gelopen. En geef inzicht in de stappen die u onderneemt om verbeteringen aan te brengen.

Tot slot een open deur die toch niet onvermeld mag blijven

Betrokkenheid van alle belanghebbenden is een belangrijke factor voor het succes van elk project. Toch ontbreekt het hier in de praktijk nog geregeld aan. Betrek dus alle relevante partijen bij het maken van uw ESG-rapportage, van investeerders, werknemers en klanten tot gemeenschappen. Hun inbreng kan u waardevolle perspectieven bieden en creëert draagvlak voor uw duurzaamheidsinitiatieven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ESG en hoe Gemba u hierbij ondersteunt met IBM MAS? Neem contact op met Emile van Rijn: +31 (0)618423531 43 of e.vanrijn@gemba.nl.