Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

IBM Maximo Asset Monitor de sleutel tot betere asset performance

Met IBM Maximo Asset Monitor worden databronnen gekoppeld en vervolgens visueel weergegeven in een dashboard. Bedrijfskritische assets kunnen hiermee realtime gevolgd worden en er kan tijdig ingegrepen worden bij een storing. Uit welke elementen bestaat IBM Maximo Asset Monitor en hoe leidt dit tot een beter asset performance management?

IBM Maximo Asset Monitor de sleutel tot betere asset performance

De 5 key factoren van IBM Maximo Asset Monitor

Met de volgende 5 key factoren van IBM Maximo Asset Monitor worden alle bedrijfskritische assets in kaart gebracht en gemonitord:
1. Verbinden van databronnen
2. Probleemdetectie door AI
3. Sneller handelen door detailinformatie
4. Voorspellen van onderhoud
5. Schaalbaarheid
 

#1: Verbinden van databronnen

Niets in een organisatie staat op zichzelf, alles in het (productie)proces is nauw aan elkaar verbonden. Voor IBM Maximo Asset Monitor worden de bedrijfskritische assets voorzien van sensoren die realtime waardes meten. Dit kan temperatuur zijn, locatie, vochtigheid – dat wat voor díe betreffende asset van vitaal belang is. Al deze verzamelde data wordt ingeschoten in IBM Maximo Asset Monitor.

Tevens is het mogelijk om data silo’s uit verschillende systemen te koppelen met IBM Maximo Asset Monitor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan data van SCADA en/of PLC systemen. Hierdoor wordt de complete geschiedenis van verschillende systemen op één plek gebundeld en gecombineerd met actuele data.
 

#2: Probleemdetectie door AI

Alle verzamelde realtime data wordt geanalyseerd en met behulp van Artificial Intelligence (AI) kunnen problemen reeds in een vroeg stadium gesignaleerd worden. De AI wordt hierop getraind door gebruik te maken van de geschiedenis van de bedrijfsassets.

De AI van IBM Maximo Asset zorgt er tevens voor dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen ‘valse’ alerts, die een lagere prioriteit krijgen, en alerts die echt direct aandacht behoeven. De medewerkers worden daarmee meteen ingezet op de juiste plek en gaat er geen tijd (en geld) verloren.
 

#3: Sneller handelen door detailinformatie

Op één controlepunt – het dashboard – wordt alle data op metaniveau getoond. Vanuit ditzelfde dashboard kan in- of uitgezoomd worden op de hele productieketen. Als bijvoorbeeld een bepaalde sensor een waarde meet die boven (of onder) een bepaalde threshold komt, gaat er een alarm af in het dashboard en kan de specifieke melding nader bekeken worden.

Voor de teams die gesignaleerde problemen gaan oplossen, is het mogelijk om tot in groot detail in te zoomen op de verzamelde gegevens. Zo is sneller te achterhalen waar wat mis gaat en kunnen concrete acties ondernomen worden.

Eventuele storingen die later grote problemen kunnen vormen, worden zo eerder gedetecteerd en verholpen.
 

#4: Voorspellen van onderhoud

Meten en analyseren van alle data vormt de basis om de asset health te kunnen monitoren en vanuit daar het onderhoud goed te voorspellen (predictive maintenance).

Alleen met de juiste data en analyses kan nauwkeurig geïnventariseerd worden welke actie ondernomen moet worden: aanmaken of aanpassen van preventieve onderhoudsschema’s of inplannen van revisie of vervanging.

Dit alles voorkomt dat een asset uitvalt en de productieketen onderbroken wordt. Door daarnaast tijdig en slim onderhoud te plegen kan de levensduur van assets verlengd worden en is vervanging minder snel nodig.
 

#5: Schaalbaarheid

Bij het starten met Maximo Asset Monitor kan begonnen worden met een beperkte set IoT sensoren op de meest cruciale assets in het proces. Het aantal sensoren kan na verloop van tijd eenvoudig uitgebreid en toegevoegd worden aan de Monitor. Zo kan elke organisatie op beperkte schaal, en met een beperkter budget, van start.
 

De effecten in cijfers

Het inzetten van IBM Maximo Asset Monitor heeft geleid tot:*

  • 50% minder downtime van de productie door in een vroeg stadium mankementen te herkennen en tijdig onderhoud uit te voeren;
  • 60% reductie in personele lasten omdat minder (tussentijdse) manuele inspecties nodig zijn;
  • 20% minder tijd nodig bij onderhoudsbeurten omdat onderhoud slimmer en efficiënter uitgevoerd wordt.

* Bron: IBM op basis van diverse projecten

Meer informatie over IBM Maximo Asset Monitor

Wilt u meer weten over IBM Maximo Asset Monitor of weten wat de IoT services van Gemba voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Emile van Rijn: +31 (0)6 – 18 42 35 31 of e.vanrijn@gemba.nl.
Gemba is Gold Partner van IBM.