Lees onze meest recente case: Licentie audit bij DP World

Ruim barrières voor digitaal asset management uit de weg

Met digitaal asset management wint uw bedrijf aan efficiency en kwaliteit. Maar hoe laat u deze belangrijke digitale transformatie soepel verlopen? Dat gaat verder dan alleen technologie. In deze blog 5 barrières bij de digitalisering van uw asset management en hoe u ze uit de weg ruimt.

Ruim barrières voor digitaal asset management uit de weg

1. Gebrek aan draagvlak bij het topmanagement

Het succes van innovatietrajecten zoals de digitalisering van asset management hangt voor een groot deel af van de ondersteuning van uw topmanagement. In de praktijk blijkt het daar echter nog al eens aan te ontbreken. Dit maakt het moeilijk om uw initiatieven voor digitaal asset management van de grond te krijgen. Een goede businesscase helpt uw management te overtuigen (zie ook ‘Onvoldoende budget’).

De support van uw topmanagement is ook om een andere reden essentieel. En dat is de acceptatie van uw medewerkers. Als u wilt dat zij veranderen, dan moet de top het goede voorbeeld geven en draagvlak voor uw plannen bieden (zie ook ‘Weerstand tegen verandering’).

2. Onvoldoende budget

De digitalisering van asset management vraagt een investering, daar ontkomt u niet aan. Maar het levert u ook veel op. Denk aan efficiëntere onderhoudsprocessen, minimale uitval van apparatuur en stipte leveringen. Maar bijvoorbeeld ook een hogere kwaliteit, door betere bewaking van de productiespecificaties. Dat alles vertaalt zich in tevreden klanten én blije medewerkers, want ook die laatsten hebben baat bij vlotte processen.

Gaat u aan de slag met digitaal asset management, maak dan eerst een goede businesscase met duidelijke doelen. Kijk daarbij naar álle meerwaarde die u realiseert, niet alleen de directe financiële winst. Zo is het makkelijker om budget te krijgen voor uw plannen en vergroot u de kans op succes.

3. Weerstand tegen verandering

De weerstand van medewerkers is vaak een struikelblok bij digitalisering. Begrijp wat er leeft: waar liggen de zorgen over digitaal asset management en hoe adresseert u die? Neem uw medewerkers mee in het veranderproces en betrek ze er actief bij. Maak ze nieuwsgierig naar de nieuwe mogelijkheden en leg ze uit hoe belangrijk de digitalisering van asset management is voor uw organisatie en voor henzelf. Hoe maakt het hun werk makkelijker? Laat bestaande medewerkers hun kennis en vaardigheden ontwikkelen en haal jonge ‘tech-savvy’ medewerkers in huis die een nieuwe digitale cultuur uitdragen.

Besef ook dat verandering tijd kost en geef uw mensen die ruimte. Blijf daarbij communiceren over het belang van digitaal asset management en de stappen die u neemt.

4. Data verspreid over silo’s

Het koppelen van historische, recente en real-time data over uw installaties en onderhoud is essentieel voor optimaal digitaal asset management. Veel organisaties hebben echter last van ‘eilandautomatisering’. Ze maken gebruik van verschillende systemen zoals een GIS, SCADA-software of een PLC-systeem. Daardoor zijn hun data verspreid over diverse silo’s. Deze datasilo’s kunnen de digitalisering van processen serieus in de weg staan.

Breek de muren tussen uw datasilo’s af en breng alle data die u voor digitaal asset management nodig heeft bij elkaar. Creëer bijvoorbeeld een virtueel dataplatform, waarbinnen u moeiteloos en veilig data combineert. Zodat u altijd inzicht heeft in de gezondheid van uw assets en de resterende economische levensduur. Met al die data kunt u zelfs voorspellen wanneer uw assets falen of onderhoud nodig hebben. De oplossing die Gemba u hiervoor biedt, is IBM Maximo Asset Performance Management in combinatie met IBM Maximo Enterprise Asset Management.

5. Verouderde systemen

Digitale transformatie, zoals de digitalisering van uw asset management, stelt nieuwe eisen aan uw IT-systemen. Ze moeten snel enorme hoeveelheden data kunnen verwerken en lopen daarbij tegen hun grenzen aan. In één keer uw complete IT-infrastructuur vervangen is natuurlijk niet erg realistisch. Hoe gaat u om met legacysystemen bij de digitalisering van uw asset management?

Door een deel van uw systemen naar de cloud over te brengen of zelfs als services af te nemen, wint u bijvoorbeeld aan schaalbaarheid en flexibiliteit. Ook technologieën zoals edge computing bieden een oplossing. Door bijvoorbeeld data van de IIoT-sensoren die uw assets bewaken te verzamelen en te combineren via een intelligent IIoT-sensorplatform, ontlast u uw IT-infrastructuur.

Meer weten?

Meer weten over hoe u barrières voor digitaal asset management wegneemt? Neem contact op met Emile van Rijn: +31 (0)6 – 18 42 35 31 of e.vanrijn@gemba.nl.